Kontakt cancerforskningsdagen

Frågor kring konferensen?
Vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Konferenssekretariat Akademikonferens.
Cancerforskningsdagen@akademikonferens.se

Tel: 018-67 10 03

Box 7059

750 07 Uppsala