"En dag för cancerforskning" 16 november 2022, Online

Under dagen presenteras spetsforskningen inom cancerområdet av ledande forskare och vi fokusera på ämnen som molekylär diagnostik, stress och cancer, precisionsmedicin, unga med cancer samt bröstcancerprevention. Arrangör: Cancer Research KI
Direktsänt på Youtube

Introduktion av föreläsarna

Fang Fang

Erik Norberg

Per Hall

Läs mer