Om Cancerforskning KI

Det strategiska forskningsprogrammet inom cancer (Cancerforskning KI) kombinerar cancerbiologi med klinisk onkologi genom att samla forskare från olika discipliner. Det övergripande målet är att generera nya vetenskapliga upptäckter som snabbt kan övergå i klinisk användning. Stöd för programmet kommer från regeringen genom de sk strategiska initiativen.

JF
Innehållsgranskare:
Dina Dabaghie
2023-09-11