Välkommen till PICNIC Sweden - för en hälsosam start på matresan!

Föräldrar till små barn funderar ofta mycket på mat – Hur lär jag mitt barn att äta? Hur introducerar jag ny mat? Och varför vill mitt barn inte äta? Nu utförs en pilotstudie för att testa ett australiensiskt online föräldrastödsprogram i Sverige: PICNIC!

Har du barn i åldern 0-24 mån och är intresserad av att delta?

I oktober-december genomförs pilotstudien. Möjlighet att anmäla ditt intresse för deltagande kommer här nedan den 2 okt!

PICNIC Sweden - online föräldrastödsprogram kring barn och mat testas i pilotstudie.
PICNIC Sweden - online föräldrastödsprogram kring barn och mat testas i pilotstudie.

Vad är PICNIC?

I Australien finns programmet PICNIC som utbildar småbarnsföräldrar och stärker dem i deras roll att främja hälsosamma matvanor för sina barn. Idén med PICNIC är att möta föräldrar och andra vårdnadshavare där de ofta är – på internet och i sociala nätverk (online och i verkligheten) – och där erbjuda lättillgänglig men korrekt information och råd kring barn och mat.

PICNIC är utvecklat för att ge föräldrar till små barn kunskap och verktyg för att minska stress or press kring matbordet och istället skapa förutsättningar för ett positivt förhållande till mat på lång sikt. Programmet handlar dels om övergången från bröstmjölk eller modersmjölkersättning till fast föda, men ger även kunskap och information kring föräldrastrategier som kan underlätta matresan under småbarnsåren. Fokus ligger på hur barn lär sig äta och hur man som förälder eller annan vuxen kan agera för att ge sina barn förutsättningar för att utveckla hälsosamma matvanor.

Programmet är baserat på s.k. "peer education" vilket innebär att föräldrar som deltar i PICNIC och utbildas i den workshop som erbjuds, uppmuntras att dela vidare informationen och kunskapen till andra vårdnadshavare, så som vänner, familj, eller en föräldragrupp.

Programmet, som utvecklats under flera år i nära samarbete med föräldrarna själva, har utvärderats med positiva resultat och införs nu i nya områden i Australien. Tyvärr finns inget liknande program i Sverige än, men nu finns möjlighet att föra PICNIC till Sverige. Innan vi kan göra det i större skala så behöver vi först testa konceptet i en mindre pilotstudie.

Informationen i PICNIC är evidensbaserad och i linje med det som kommuniceras inom barnhälsovården och Livsmedelsverket. Programmet är inte tänkt att ersätta den information som ges på BVC men däremot komplettera den för de föräldrar som vill/behöver. I pilotstudien PICNIC Sweden har vi ingen kontrollgrupp. Alla som deltar kommer alltså att få ta del av programmet.

Att delta i PICNIC Sweden

Litet barn som äter gröt med sked
Barn och mat. Foto: Maria Henström

Intresseanmälan för att delta

Vill du delta i studien PICNIC Sweden? Börja med att skicka in en intresseanmälan, så kontaktar vid dig med mer information och inbokning av online workshop.

För deltagare i PICNIC Sweden

För dig som arbetar på BVC i Region Sörmland

Rekrytering av vårdnadshavare till PICNIC Sweden fokuseras på Region Sörmland.

Arbetar du som BHV-sköterska på BVC i Sörmland? Har ni inte redan angett en kontaktperson på ert BVC för projektet, så maila kontaktuppgifter till koordinerande leg. dietist i regionen (Jessica Miregård) eller direkt till oss:

PICNIC@ki.se

/Maria Henström

Maria Henström

Projektledare för PICNIC Sweden; Nutritionist, Forskare (biträdande lektor)
MH
Innehållsgranskare:
Maria Henström
2023-09-24