Utbildning vid BioNut

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) forskar inom medicinsk vetenskap. Vi tillhandahåller utbildning på alla nivåer inom biomedicin, molekylära tekniker, bioinformatik, mikroskopi och näringslära.

Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där cirka 250 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma. Nedan hittar du mer information om de kurser och program som vi ansvarar för.

Sara Bruce
2023-04-11