Utbildning vid BioNut

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) forskar inom medicinsk vetenskap. Vi tillhandahåller utbildning på alla nivåer inom biomedicin, molekylära tekniker, bioinformatik, mikroskopi och näringslära.

Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där cirka 250 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma. Nedan hittar du mer information om de kurser och program som vi ansvarar för.

Stack of papers in folders on a table.
Kursplaner

Nedlagda kurser vid BioNut

Utbildningsnämnden vid BioNut har fattat beslut om att lägga ned följande kursplaner:
2QA105 Folkhälsonutrition i EU 7,5 hp  (gavs sista gången ST2013)
1QA064 Beteendeförändring inom kost och fysisk aktivitet 15,0 hp (gavs sista gången HT2012)
2QA197 Att mäta och följa kost, fysisk aktivitet och överviktsförekomst 15,0 hp (gavs sista gången VT2012)
1QA097 Projektplanering inom kost och fysisk aktivitet 15,0 hp (gavs sista gången HT2011)
2QA205 Barns tillväxt och hälsa 15,0 hp (gavs sista gången HT2011)
 

Examination enligt dessa kursplaner är möjlig till och med december 2024, för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Kontakta institutionen för information.

Sara Bruce
2024-01-08