Stöd forskningen vid institutionen för biovetenskaper och näringslära

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap, inkluderande blandannat molekylärt åldrande, cancerbiologi, biologiska läkemedel och biomaterial, funktionell genomik, strukturbiologi, bioinformatik och näringslära.

Gåvor till BioNut, både stora som små, skulle betyda mycket för framgångarna i vår forskning och bidra till möjligheten att förbättra människors hälsa!

Du kan välja att ge ett bidrag via betalningslösningen Swish eller som Online-betalningar.

Kontakt

Om du har frågor angående ditt bidrag, vänligen kontakta "Development Office" vid KI via mejl: do@ki.se. Du kan också hitta mer information om hur du kan ge en gåva till Karolinska Institutet på webben.

Swish

Om du vill ge ett bidrag över Swish, följ instruktionerna nedan:

  • Ange mottagarens Swishnummer: 123 202 32 08.
  • Ange den summa du vill bidra med.
  • Viktigt! I meddelandefältet, ange namnet på gruppledaren för det forskningsområde du vill stödja (se namnet och mer information om deras forskning nedan) och institutionskoden: H2.
  • Tryck på “Swish” och du är klar!  

Onlinebetalning

Om du vill ge ett bidrag via betalkort direkt på webben, så görs det via Development office. Genom betalkort kan du bara ge bidrag på upp till 10 000 sek.

Viktigt! I meddelandefältet, ange namnet på gruppledaren för det forskningsområde du vill stödja (se namnet och mer information om deras forskning nedan) och institutionskoden: H2.

Tack för ditt stöd till forskningen vid Karolinska Institutet!
Ditt bidrag kommer att bidra till vår strävan att ytterligare förbättra människors hälsa genom såväl forskning som utbildning

Forskningsområden vid institutionen för biovetenskaper och näringslära

Tumörgenomik.

Ange: Institutionskod H2 och Lauri Aaltonen

Läs mer om Lauri Aaltonens forskning: Tumörgenomik

Cancer, snabbt åldrande och nutrition.

Ange: Institutionskod H2 och Martin Bergö

Läs mer om Martin Bergös forskning: Cancer, snabbt åldrande och nutrition

Utveckling av moderna beräkningsbioinformatiska metoder för att analysera och förstå cancerdata med syftet att använda ny teknologier inom hälso- och sjukvården.

Ange: Institutionskod H2 och Carsten Daub

Läs mer om Carsten Daubs forskning: Molekylär grund för genreglering av sjukdomar

Epigenetik - grundläggande mekanismer och sjukdomar.

Ange: Institutionskod H2 och Karl Ekwall

Läs mer om Karl Ekwalls forskning: Epigenetik - grundläggande mekanismer och sjukdomar

Nya behandlingsstrategier för åldersrelaterade sjukdomar och progeria, för tidigt åldrande.

Ange: Institutionskod H2 och Maria Eriksson

Läs mer om Maria Erikssons forskning: Genetiska mekanismer för åldrande

Molekylär endokrinologi.

Ange: Institutionskod H2 och Rongrong Fan

Vi forskar på tjocktarmscancer och cancer i bukspottkörteln för att förstå hur cancercellerna tar sig in i omgivande vävnad. Vårt mål är att hämma cancercellerna från att växer in i frisk vävnad.

Ange: Institutionskod H2 och Marco Gerling

Läs mer om Marco Gerlings forskning: Signalering och cellulär heterogenitet vid cancer

Biologiska läkemedel mot neurodgeneration.

Ange: Institutionskod H2 och Janne Johansson

Läs mer om Janne Johanssons forskning: Laboratorium för felveckning och aggregering av protein

Att utnyttja 3D-strukturen hos proteiner för att förstå infertilitet, utveckla icke-hormonella preventivmedel och bekämpa urinvägsinfektioner.

Ange: Institutionskod H2 och Luca Jovine

Funktionell genomik.

Ange: Institutionskod H2 och Juha Kere

Läs mer om Juha Keres forskning: Om embryonal-, fosters och hjärnans utveckling

Förhindra och bota leukemier hos barn och vuxna.

Ange: Institutionskod H2 och Andreas Lennartsson

Läs mer om Andreas Lennartssons forskning: Epigenetisk reglering av leukemi och normal blodutveckling

Tidig prevention av övervikt och livsstilsrelaterade sjukdomar- med särskilt fokus på digitala interventioner och verktyg.

Ange: Institutionskod H2 och Marie Löf

Läs mer om Marie Löfs forskning på engelska: The IMPACT research group

Vilken roll spelar könshormoner för könskskillnaderna i mental hälsa och demens?

Ange: Institutionskod H2 och Ivan Nalvarte

Läs mer om Ivan Nalvartes forskning på engelska: Nuclear receptor signaling in neurodevelopment and neurodegeneration

Strukturbiologi.

Ange: Institutionskod H2 och Lennart Nilsson

Läs mer om Lennart Nilssons forskning på engelska: Conformational dynamics, flexibility and recognition in biological macromolecules

Cellbiologi.

Ange: Institutionskod H2 och Federico Pietrocola

Vi söker efter nya mekanismer som reglerar hur snabbt vi åldras, och utvecklar åldrandeförebyggande läkemedel.

Ange: Institutionskod H2 och Christian Riedel

Läs mer om Christian Riedels forskning på engelska: Ageing – basic mechanisms and interventions

Konstgjort spindelsilke – en högpresterande hållbar fiber och nytt biomaterial.

Ange: Institutionskod H2 och Anna Rising

Läs mer om Anna Risings forskning på engelska: Spider silk biology for biomedical applications

Vävnadsstyvning stärker bröstcancerprogression – vi strävar efter att identifiera sårbarheter i mekanisk signalering av cancerceller som kan utnyttjas för förbättrad bröstcancerdiagnostik och behandling.

Ange: Institutionskod H2 och Staffan Strömblad

Läs mer om Staffan Strömblads forskning på engelska: Cell Biology of Cancer

Virus-värd interaktioner.

Ange: Institutionskod H2 och Peter Svensson

Läs mer om Peter Svenssons forskning på engelska: Mechanisms behind HIV-1 latency and rebound

Vi undersöker, hos maskar och människor, hur nervceller utvecklas, hur de mognar och utformar beteendet. Nyligen etablerade vi framgångsrikt masken C. elegans som en modell för att undersöka vad som orsakar mänsklig hetsätningsstörning.

Ange: Institutionskod H2 och Peter Swoboda

Läs mer om Peter Swobodas forskning på engelska: Cilia in the brain – and their connections to human brain disorders

Hur bidrar epigenetiska mekanismer till immunmetabola sjukdomar som typ 2-diabetes och åderförkalkning?

Ange: Institutionskod H2 och Eckardt Treuter

Läs mer om Eckardt Treuters forskning på engelska: Epigenetic mechanisms underlying metabolic-inflammatory diseases

Hur påverkar hormoner cancer?

Ange: Institutionskod H2 och Cecilia Williams

Läs mer om Cecilia Williams forskning på engelska: Hormone signalling and non-coding RNAs in cancer

JJ
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-05-12