Om BioNut

Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande bl. a. molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och näringslära.

Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där idag ca 250 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma.

BioNut bedriver forskning inom områdena:

  • Funktionell genomik
  • Nutrition
  • Signaltransduktion
  • Strukturell biologi
  • Toxikologi
  • Virologi

Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära är beläget i forskningshuset Neo i Huddinge, i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Vår engelska webbplats

Mer information om vår verksamhet finns på våra engelska sidor