Om BioNut

Vår vision är att Institutionen för biovetenskaper och näringslära ska bedriva framstående biomedicinsk forskning kopplad till högkvalitativ utbildning inom medicinsk vetenskap samt vara en attraktiv samarbetspartner inom hälsosektorn, näringslivet och för ledande forskningsinstitutioner.

Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där idag ca 250 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma.

BioNut bedriver bland annat forskning inom områdena:

  • Molekylär endokrinologi
  • Nutrition
  • Cancerbiologi
  • Strukturbiokemi
  • Funktionsgenomik
  • Systembiologi
  • Virologi
  • Biokemi

Kontaktuppgifter till ledning, administration och forskargrupperna

Kontakt

Kontakta oss/Hitta till oss 

https://ki.se/bionut/kontakta-bionut 

boxar med namn och områden
Organisationsschema över Institutionen för biovetenskaper och näringslära

BioNuts vetenskapliga rapporter (på engelska)

SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-01-09