Om BioNut

Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition.

Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där idag ca 300 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma.

BioNut bedriver forskning inom områdena:

  • Funktionell genomik
  • Nutrition
  • Signaltransduktion
  • Strukturell biologi
  • Toxikologi
  • Virologi

Institutionen för biovetenskaper och näringslära är beläget i forskningshuset Neo i Huddinge, i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Vår engelska webbplats

Mer information om vår verksamhet finns på engelska: ki.se/en/bionut

Nutrition