Invasion av cancerceller

Vi studerar interaktioner mellan cancerceller och friska celler för att förstå hur deras interaktioner möjliggör tumörväxt.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Marco Gerling

Gruppledare
MG
Innehållsgranskare:
Marco Gerling
2022-02-23