Hur proteiner ärvs vid asymmetrisk celldelning - Victoria Menéndez Benito

Vårt mål är att förstå principerna vid asymmetrisk celldelning (ACD). Genom att dela sig asymmetriskt kan en cell producera två celler med olika öden utifrån en gemensam genetisk plan. ACD är en universell strategi för cellulär diversifiering i de flesta organismer, allt från bakterier till människor. ACD skapar grunden för embryonal utveckling, där olika celltyper måste uppstå från en enda cell - det befruktade ägget.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.