Välkommen till PICNIC Sweden - för en hälsosam start på matresan!

Föräldrar till små barn funderar ofta mycket på mat – Hur lär jag mitt barn att äta? Hur introducerar jag ny mat? Och varför vill mitt barn inte äta? Nu utförs en pilotstudie för att testa ett australiensiskt online föräldrastödsprogram i Sverige: PICNIC!

Studien riktar sig till vårdnadshavare med barn i åldern 0-24 mån, som fått delta på online workshop med leg. dietist under okt-nov 2023 och nu får fortsatt stöd via sociala medier. För mer information, kontakta oss gärna på picnic@ki.se

PICNIC Sweden - online föräldrastödsprogram kring barn och mat testas i pilotstudie.
PICNIC Sweden - online föräldrastödsprogram kring barn och mat testas i pilotstudie.

Vad är PICNIC?

I Australien finns programmet PICNIC som utbildar småbarnsföräldrar och stärker dem i deras roll att främja hälsosamma matvanor för sina barn. Idén med PICNIC är att möta föräldrar och andra vårdnadshavare där de ofta är – på internet och i sociala nätverk (online och i verkligheten) – och där erbjuda lättillgänglig men korrekt information och råd kring barn och mat.

PICNIC är utvecklat för att ge föräldrar till små barn kunskap och verktyg för att minska stress och press kring matbordet och istället skapa förutsättningar för ett positivt förhållande till mat på lång sikt. Programmet handlar dels om övergången från bröstmjölk eller modersmjölkersättning till fast föda, men ger även kunskap och information kring föräldrastrategier som kan underlätta matresan under småbarnsåren. Fokus ligger på hur barn lär sig äta och hur man som förälder eller annan vuxen kan agera för att ge sina barn förutsättningar för att utveckla hälsosamma matvanor.

Programmet är baserat på s.k. "peer education" vilket innebär att föräldrar som deltar i PICNIC och utbildas i den workshop som erbjuds, uppmuntras att dela vidare informationen och kunskapen till andra vårdnadshavare, så som vänner, familj, eller en föräldragrupp.

Programmet, som utvecklats under flera år i nära samarbete med föräldrarna själva, har utvärderats med positiva resultat och införs nu i nya områden i Australien. Tyvärr finns inget liknande program i Sverige än, men nu finns möjlighet att föra PICNIC till Sverige. Innan vi kan göra det i större skala så behöver vi först testa konceptet i en mindre pilotstudie.

Informationen i PICNIC är evidensbaserad och i linje med det som kommuniceras inom barnhälsovården och Livsmedelsverket. Programmet är inte tänkt att ersätta den information som ges på BVC men däremot komplettera den för de föräldrar som vill/behöver. I pilotstudien PICNIC Sweden har vi ingen kontrollgrupp. Alla som deltar får alltså ta del av programmet.

Att delta i PICNIC Sweden

  • Delta (online) i en 2-timmars workshop kring mat för barn 0-2 år, ledd av leg. dietisten Sara Ask som har lång erfarenhet av att prata och skriva om mat och barn till föräldrar;
  • Bli inbjuden till den slutna Facebook-gruppen "PICNIC Sweden" dedikerad för PICNIC Sweden-projektet. Här delas fortsatt information, råd och tips kring barn och mat. PICNIC-föräldrar kan inte skriva egna inlägg men kan ställa frågor och kommentera på de inlägg som delas i gruppen av PICNIC-teamet; 
  • Följa PICNIC på sociala medier. I denna fas av projektet kommer du kunna ta del av den australiensiska hemsidan utvecklad för PICNIC, samt PICNICs Facebook- och Instagram-sida (på engelska);
  • Fylla i två enkäter - en innan workshopen, och en ca 2 månader efter. Detta är ett forskningsprojekt där vi vill låta vårdnadshavare testa PICNIC-programmet samtidigt som vi samlar in feedback och idéer från deltagarna. Detta är extremt värdefull för att PICNIC ska kunna vidare anpassas och erbjudas till föräldrar och andra vårdnadshavare i Sverige; 
  • Dela med dig av den information och kunskap du får i PICNIC till din familj, vänner och andra föräldrar;
  • Höra av dig till PICNIC Sweden-teamet när du har funderingar eller feedback.

Efter 2-3 månader kommer några av PICNIC-deltagarna att bjudas in till telefonintervju för att svara på frågor kring hur programmet kan utvecklas och användas i Sverige. Skulle du få en förfrågan om intervju avgör du då om du önskar delta i intervju eller inte. 

För att delta i detta pilotprojekt behöver du vara:

  • vårdnadshavare/förälder till ett eller flera barn i ålder 0-24 mån;
  • vara minst 18 år;
  • vara bosatt i Sverige;
  • kunna förstå svenska* i tal och skrift tillräckligt bra för att kunna ta del av informationen, delta i workshop, och besvara frågeformulär.

*Workshop och kommunikation är på svenska. Dock är PICNIC-hemsidan och viss information på sociala medier på engelska. Det är därför en fördel om du kan förstå engelska, men det är inget krav för att kunna delta.

PICNIC-programmet riktar sig till alla typer av familjer, oavsett om man precis ska börja introducera mat, eller om redan kommit en bit på vägen, och det spelar ingen roll om du upplever ditt barn som t.ex. ’matglatt’ eller ’petigt’. Observera dock att informationen i PICNIC inte handlar om behandling. Har ditt barn ett medicinskt tillstånd som påverkar dess näringsbehov eller matning, bör du alltid samtala med barnets vårdgivare.

Syftet med studien är att undersöka huruvida PICNIC-programmet med de olika delarna är genomförbart i Sverige, samt om, och i få fall hur ni som föräldrar upplever informationen i programmet som passande, användbart och hjälpsamt.

Studien är ett viktigt steg för att kunna översätta och skräddarsy PICNIC till en svensk kontext och kunna erbjudas till fler föräldrar framöver.

Projektledare:

Maria Henström
Nutritionist, Forskare (biträdande lektor), Karolinska Institutet

Forskningsassistent:

Anna Jörnvi,
Leg. Dietist, Karolinska Institutet

Leder workshops:

Sara Ask,
Leg. Dietist specialiserad på barn, föreläsare, skribent, författare, och inbjuden expert

Grundare PICNIC:

PICNIC-teamet i Australien leds av Leg. Dietist Richard Ball vid enheten Health Promotion, Mid North Coast Local Health District, New South Wales, Australien.

Finansiering:

Pilotprojektet "PICNIC Sweden" är ett 1-årigt projekt med stöd från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för nutritionsforskning. 

Litet barn som äter gröt med sked
Barn och mat. Foto: Maria Henström

Intresseanmälan för att delta

Rekrytering till pilotstudien utfördes under 2 okt till 17 nov och är nu avslutad. Under denna period erbjöds 10 tillfällen för digital workshop där nästan femtio vårdnadshavare deltog. Är du vårdnadshavare och intresserad av att ta del av PICNIC? Besök gärna vår Facebook-grupp (för att bli medlem behöver du läsa igenom gruppreglerna och besvara medlemsfrågorna). 

Har du frågor, önskemål eller förslag kring projektet? Kontakta oss gärna på picnic@ki.se

För deltagare i PICNIC Sweden

Rekryteringen för pilotstudien avslutade den 17 nov, och vi har för närvarande inte möjlighet att ge ytterligare workshops, men din vän kan fortfarande ta del av mycket information på PICNICs australiensiska hemsida picnicproject.com.au, och de öppna sociala medier-sidorna på Facebook (The Picnic Project) och Instagram (picnic_nsw). Hen kan även ansöka om medlemsskap i den slutna Facebook-gruppen.   

Samtliga deltagare som varit med på workshop blir efter ca 2 månader ombedda att fylla i en uppföljningsenkät kring sina upplevelser och feedback kring PICNIC. Er personliga länk till enkäten skickas via e-post. Dessutom bjuds ca 15 av er in till individuell intervju. Detta för att vi ännu bättre ska förstå hur PICNIC tagits emot, hur ni använt det, vad ni fått mer er av att delta, och hur ni tycker vi bör vidareutveckla det framåt på bästa sätt. Har du fått inbjudan och har frågor, tveka inte att kontakta oss. 

Fullständig studieinformation kring intervjuerna får du via mail och finns även här nedan.

Fullständig studieinformation till deltagare

Profile image

Maria Henström

Projektledare för PICNIC Sweden; Nutritionist, Forskare (biträdande lektor)
Profile image

Anna Jörnvi

Forskningsassistent, Leg. Dietist
MH
Innehållsgranskare:
Maria Henström
2023-12-07