Illustration of cells under microscope.

Forskning vid BioNut

Vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära forskar vi inom medicinsk vetenskap, däribland molekylärt åldrande, cancerbiologi, biologiska läkemedel och biomaterial, funktionell genomik, strukturbiologi, bioinformatik och näringslära.

På BioNut är ett 20-tal forskargrupper verksamma och här kan du få en överblick av dem och deras forskning.
För mer detaljerad information kommer du hänvisas till deras respektive forskargruppsidor, som är på engelska.

Träffa våra forskare vid BioNut

Sara Bruce
2024-03-01