Bröstcancercellers ursprung och tumörheterogenitet - Leander Blaas

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor och uppvisar en anmärkningsvärd genetisk och fenotypisk heterogenitet. Denna mångfald härrör delvis från mutationer i olika stamceller eller progenitorceller, så att omvandlingen av en bröststamcell resulterar i en annan tumörfenotyp än transformation av engagerade stamceller eller differentierade celler. Identiteten för dessa egendomliga stamcellspopulationer och deras tumörbildande förmåga är ännu inte fullständigt förstådda.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

MG
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2022-02-22