BioNuts ledning och administration

Vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära är vi cirka 20 personer som jobbar inom ledning och administration. Administrationen hittar ni på våning 8 i Neo. Nedan hittar du information om vem du kan kontakta och om vad.

Ledning

Profile image

Monica Ahlberg

Prefektassistent
Profile image

Marie Löf

Ställföreträdande prefekt
+46852481095
Profile image

Thomas Tinglöv

Administrativ chef
Profile image

Staffan Strömblad

Fakultetsrepresentant
Profile image

Anna Rising

Fakultetsrepresentant
Profile image

Marco Gerling

Fakultetsrepresentant
Profile image

Juha Kere

Fakultetsrepresentant
+46852481018

Magdalena Rosell

Utbildningsansvarig på grundnivå och avancerad nivå (GUA)

Ekonomi

Vänligen kontakta Ekonomi på BioNut: ekonomi@bionut.ki.se

Profile image

Henrik Ahlandsberg

Ekonomicontroller
Profile image

Elin Leandersson

Ekonomicontroller

HR-avdelning BioNut

För personalfrågor på BioNut, vänligen kontakta din HR partner. Vilken HR partner du ska kontakta beror på vilken grupp du tillhör.

  • Vi arbetar både operativt och strategiskt och stöttar chefer med frågor rörande arbetsmiljö, rekrytering, arbetsrätt, konflikthantering, löneöversyn och så vidare.
  • Vi stödjer medarbetare angående anställning, sjukskrivning, semester, löneutbetalningar, förmåner och andra HR-relaterade frågor.
  • Vi administrerar IDAC och UBW anknutna. Om du har problem att logga in på din KI-mejl kan vi ordna ett nytt lösenord, kontakta: kimkat@bionut.ki.se 
  • Via PA-webben kan du registrera olika typer av ledighet (inlusive sjukanmälan från första dagen på sjukskrivningen), ansöka om ersättning, uppdatera din adress etc.
  • För "Hosting Agreement" gällande uppehållstillstånd som gästforskare, kontakta din HR-partner.
  • Vi kan också vara till hjälp i frågor om diskriminering och trakasserier.

Karin Gåse

HR-partner
08-524 810 09

För BEA (Fagerström-Billai), Eriksson, Fan, Nalvarte, Pan-Hammarström, Pietrocola, Rising, Sherwood, Swoboda, Treuter, Williams, KDW och Utbildningen.

Eva Nordlander

HR-partner
08-524 810 10

För Aaltonen, Bergö, Björkegren, Daub, Ekwall, Farnebo, Gerling, Johansson, Jovine, Kere, Lennartsson, Löf, VMB, Riedel, Schüler, Strömberg, Strömblad, Svensson och Tinglöv.

IT vid BioNut

Vi erbjuder support för IT-tjänster utöver vad ITA kan tillhandahålla: forsknings-IT (servrar och labbdatorer).

Några exempel på support/tjänster:

Support med IT-inköp och IT-lösningar, e-postlistor (som bionut.all), AD-miljö, lab-datasupport, licenser, serverrum, kyla, larm, support och underhåll av NAS och liknande system, backup, lagring och brandväggar, serveradministration och support, Linux-support och installation, AV-stöd för de lokala Neo-mötesrummen och support med posterskrivaren.

Vänligen kontakta: support@biosci.ki.se

Erik Lundgren

Forskningsingenjör

Samordnad IT vid BioNut

Den 1 juni, 2022, övergår institutionen till Samordnad IT.
Läs mer om hur det påverkar dig på deras webbsida. Ni ska fortfarande kontakta IT på BioNut enligt ovan.

Bokning av IT och labbresurser i Neo (du måste vara på VPN).

Utbildning & Forskarstöd

Vi erbjuder utbildningsstöd på första, andra och tredje utbildningsnivån på kurser och program på BioNut. Vi koordinerar och administrerar de olika BioNut seminarieserierna och bistår med resestöd för personal och gäster.

För mer information om forskarutbildningen se webbsidan för Forskarutbildning på BioNut.

Monica Ahlberg

Utbildningshandläggare, Forskarutbildning

Ansvarar även för utbildningsstöd till forskarutbildningskurserna som ges vid BioNut.

Sara Bruce

Utbildningsadministratör och Studievägledare, Kandidat- och Masterutbildningar (nutrition)

Utbildningsstöd och studievägledning för Kandidatprogrammet i nutrition och Masterprogrammet i nutritionsvetenskap vid BioNut (kurs- och programadministration).

Anna Wallén

Utbildningsadministratör, Kandidat- och Masterutbildningar (Biomedicin)

Utbildningsstöd för kurser på Kandidatprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livs­vetenskaperna samt för fristående kurser på BioNut.

Profile image

Linda Strand

Resebokare
+46852481222

Resestöd för personal och gäster på BioNut samt hantering av telefonabonnemang.

Inköpsavdelningen

På inköpsavdelningen tar vi hand om såväl beställningar som inköp över 100 000 kr. Vi utbildar och informerar dig om hur du använder UBW (inköpssystemet) för beställningar, hur ett köp går till enligt avtalskatalogen och avropa.se, samt direktupphandlingar. Vi registrerar och skickar vissa MTA för signering.

För beställningar vid BioNut, vänligen fyll i detta orderformulär och skicka till: order@bionut.ki.se

Linda Strand

Inköpshandläggare

Stöd med utlägg och reseräkningar.

Kommunikation & Information

  • Hanterar och uppdaterar webbplatserna på BioNut, inklusive kalenderhändelser och nyheter.
  • Publicering på Neos informationsskärmar.
  • Information till personalen (hemsida, e-post, nyhetsbrev).
Profile image

Sara Bruce

Kommunikatör
+46852481152

Neos serviceteam

Det finns ett gemensamt serviceteam för vissa funktioner i Neo, som t ex godsmottagning, diskanläggning, vaktmästeri och passerkort till Neo.

För mer information och kontaktinformation, se webbplatsen för Neos serviceteam.

Arkiv och registratur på KI Syd

För eventuella frågor angående allmänna handlingar, diarieföring eller arkivering, vänligen kontakta registraturen på KI Sydregistrator-syd@ki.se 

SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-03-18