• Om institutionen för onkologi-patologi

    Institutionens huvudsakliga verksamhet är forskning, utveckling och undervisning relaterad till cancer.

Vid institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.