Forskarutbildning vid institutionen för onkologi-patologi

This page in English

Vid institutionen för onkologi-patologi finns ca 120 doktorander.

Antagning och registrering
Årlig uppföljning
Halvtidskontroll
Doktorandseminarier
Doktorsavhandlingar

Kontaktuppgifter:

Studierektor

Andreas Lundqvist

Telefon: 08-517 768 59
E-post: Andreas.Lundqvist@ki.se

Administratör

Kaj Ranén

E-post: kaj.ranen@ki.se

 

Doktorandrepresentanter:

Doktorandrepresentant

Matheus Dyczynski

E-post: matheus.dyczynski@ki.se

Doktorandombud: Sara Elg

Patologi