Vår historia

This page in English

Sedan starten år 1997 vid Karolinska Institutet har institutionens storlek mer än sjudubblats från 40 till för närvarande ungefär 280 anställda. Under åren har också institutionens forskningsprogram breddats och utvidgats.

Milstolpar

 • 2014 - Paul Lichtenstein påbörjar sin period som prefekt vid MEB
 • 2008 - Henrik Grönberg utnämns till prefekt
 • 2006 - Nancy Pedersen utnämns till prefekt vid MEB och efterträder Hans-Olov Adami
 • 2004 - KI Biobank grundades som en "core facility" för att erbjuda biobanksservice genom registrering, hantering, förvaring och distribution av prover.
 • 2003 - Institutionen flyttar till sina nuvarande lokaler
 • 2002 - För att markera den biostatistiska gruppens fundamentala betydelse för institutionens forskning, forskarutbildning och internationella allianser ändrades beteckningen till Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB).
 • 2000 - En biostatistisk grupp med internationell sammansättning började rekryteras. 
 • 1999 - Det Svenska Tvillingregistret som innehåller data om cirka 85 000 tvillingpar, både enäggs- och tvåäggstvillingar, flyttade till MEP.
 • 1998 - Institutionens första professor utnämns vid Karolinska Institutet: Olof Nyrén
 • 1997 - Institutionen för cancerepidemiologi vid Uppsala universitet flyttade till Karolinska Institutet och bytte namn till Institutionen för Medicinsk Epidemiologi (MEP).
 • 1994 - En ny institution för cancerepidemiologi grundades vid Uppsala Universitet
 • 1990 - Enheten för cancerepidemiologi grundades vid Uppsala Universitet, formellt inom Institutionen för kirurgi

Prefekter

Prefekter under årens lopp Period    
Professor Hans-Olov Adami 1990-1997 i Uppsala    
  1997-2005 i Stockholm    
Professor Nancy Pedersen 2005-2007    
Professor Henrik Grönberg 2008-2013    
Professor Paul Lichtenstein 2013-    

Några viktiga forskningsresultat

Effect of low doses of ionising radiation in infancy on cognitive function in adulthood: Swedish population based cohort study.
Hall P, Adami H, Trichopoulos D, Pedersen N, Lagiou P, Ekbom A, et al
BMJ 2004 Jan;328(7430):19

Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer.
Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Häggman M, Andersson S, Bratell S, et al
N. Engl. J. Med. 2005 May;352(19):1977-84

Pregnancy characteristics and maternal risk of breast cancer.
Cnattingius S, Torrång A, Ekbom A, Granath F, Petersson G, Lambe M
JAMA 2005 Nov;294(19):2474-80

A common variant associated with prostate cancer in European and African populations.
Amundadottir L, Sulem P, Gudmundsson J, Helgason A, Baker A, Agnarsson B, et al
Nat. Genet. 2006 Jun;38(6):652-8

Premorbid predictors of chronic fatigue.
Kato K, Sullivan P, Evengård B, Pedersen N
Arch. Gen. Psychiatry 2006 Nov;63(11):1267-72

Hysterectomy and risk of stress-urinary-incontinence surgery: nationwide cohort study.
Altman D, Granath F, Cnattingius S, Falconer C
Lancet 2007 Oct;370(9597):1494-9

Risk of cancer after blood transfusion from donors with subclinical cancer: a retrospective cohort study.
Edgren G, Hjalgrim H, Reilly M, Tran T, Rostgaard K, Shanwell A, et al
Lancet 2007 May;369(9574):1724-30

Oral use of Swedish moist snuff (snus) and risk for cancer of the mouth, lung, and pancreas in male construction workers: a retrospective cohort study.
Luo J, Ye W, Zendehdel K, Adami J, Adami H, Boffetta P, et al
Lancet 2007 Jun;369(9578):2015-20

Cumulative association of five genetic variants with prostate cancer.
Zheng S, Sun J, Wiklund F, Smith S, Stattin P, Li G, et al
N. Engl. J. Med. 2008 Feb;358(9):910-9

Schizophrenia, substance abuse, and violent crime.
Fazel S, Långström N, Hjern A, Grann M, Lichtenstein P
JAMA 2009 May;301(19):2016-23

Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study.
Lichtenstein P, Yip B, Björk C, Pawitan Y, Cannon T, Sullivan P, et al
Lancet 2009 Jan;373(9659):234-9

Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer.
Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Garmo H, Stark J, Busch C, et al
N. Engl. J. Med. 2011 May;364(18):1708-17

Effect of screening mammography on breast-cancer mortality in Norway.
Kalager M, Zelen M, Langmark F, Adami H
N. Engl. J. Med. 2010 Sep;363(13):1203-10

Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis.
Fang F, Fall K, Mittleman M, Sparén P, Ye W, Adami H, et al
N. Engl. J. Med. 2012 Apr;366(14):1310-8

Medication for attention deficit-hyperactivity disorder and criminality.
Lichtenstein P, Halldner L, Zetterqvist J, Sjölander A, Serlachius E, Fazel S, et al
N. Engl. J. Med. 2012 Nov;367(21):2006-14

Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer.
Darby S, Ewertz M, McGale P, Bennet A, Blom-Goldman U, Brønnum D, et al
N. Engl. J. Med. 2013 Mar;368(11):987-98

Premature mortality in epilepsy and the role of psychiatric comorbidity: a total population study.
Fazel S, Wolf A, Långström N, Newton C, Lichtenstein P
Lancet 2013 Nov;382(9905):1646-54

Mammographic density reduction is a prognostic marker of response to adjuvant tamoxifen therapy in postmenopausal patients with breast cancer.
Li J, Humphreys K, Eriksson L, Edgren G, Czene K, Hall P
J. Clin. Oncol. 2013 Jun;31(18):2249-56

Large-scale genotyping identifies 41 new loci associated with breast cancer risk.
Michailidou K, Hall P, Gonzalez-Neira A, Ghoussaini M, Dennis J, Milne R, et al
Nat. Genet. 2013 Apr;45(4):353-61, 361e1-2

Autism and mental retardation among offspring born after in vitro fertilization.
Sandin S, Nygren K, Iliadou A, Hultman C, Reichenberg A
JAMA 2013 Jul;310(1):75-84

Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime.
Fazel S, Zetterqvist J, Larsson H, Långström N, Lichtenstein P
Lancet 2014 Sep;384(9949):1206-14

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Violent Crime: A Cohort Study.
Molero Y, Lichtenstein P, Zetterqvist J, Gumpert C, Fazel S
PLoS Med. 2015 Sep;12(9):e1001875

The familial risk of autism.
Sandin S, Lichtenstein P, Kuja-Halkola R, Larsson H, Hultman C, Reichenberg A
JAMA 2014 May;311(17):1770-7

Telomere Length Shortening and Alzheimer Disease--A Mendelian Randomization Study.
Zhan Y, Song C, Karlsson R, Tillander A, Reynolds C, Pedersen N, et al
JAMA Neurol 2015 Oct;72(10):1202-3

Red Blood Cell Concentrate Storage and Survival After Cardiac Surgery.
Sartipy U, Holzmann M, Hjalgrim H, Edgren G
JAMA 2015 Oct;314(15):1641-3

Prostate cancer screening in men aged 50-69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study.
Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, Nordström T, Wiklund P, Brandberg Y, et al
Lancet Oncol. 2015 Dec;16(16):1667-76

Familial Risk and Heritability of Cancer Among Twins in Nordic Countries.
Mucci L, Hjelmborg J, Harris J, Czene K, Havelick D, Scheike T, et al
JAMA 2016 Jan;315(1):68-76

 

 

InstitutionRegisterbaserad forskningTvillingforskning