Vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver vi forskning och utbildning inom epidemiologi and biostatistik. Institutionen ansvarar för Karolinska Institutets biobank och det Svenska Tvillingregistret. Vår forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomars orsaker och förgrenar sig mot kliniska och genetiska studier såväl som biostatistisk metodologi.