Institutionsledning

This page in English

Prefekt vid vår institution är professor Paul Lichtenstein. Till stöd i sitt arbete har han en ledningsgrupp bestående av den administrativa chefen, två vice-prefekter och två professorer med olika ansvarsområden.

Prefekt

Professor

Paul Lichtenstein

Telefon: 08-524 874 24
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Paul.Lichtenstein@ki.se

Vice-prefekt, ansvarsområde junior faculty och doktorandutbildning

Professor

Kamila Czene

Telefon: 08-524 861 44
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Kamila.Czene@ki.se

Vice-prefekt, ansvarsområde kommunikation

Professor

Per Hall

Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Per.Hall@ki.se

Ansvarsområde grundutbildning

Professor/överläkare

Catarina Almqvist Malmros

Telefon: 08-524 822 20
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Catarina.Almqvist@ki.se

Ansvarsområde infrastruktur

Professor

Yudi Pawitan

Telefon: 08-524 839 83
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Yudi.Pawitan@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Agneta Häggström

Telefon: 08-524 860 89
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Agneta.Haggstrom@ki.se

Institution