Omkring 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Här bedrivs en bred klinisk forskning inom en rad olika områden. Institutionen har 80 registrerade doktorander och ca 5-10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen.