• Bra mat för alla - en forsknings- och innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat

  Bra mat för alla

  Många drabbas av födoämnesallergi. Vi vill skapa ett nationellt centrum för att förbättra livskvaliteten för de drabbade.

 • Stöd CfA
  En allergikers vardag. Foto: Sara Johansson

  Stöd CfA

  Allergi är västvärldens största folksjukdom. Hjälp oss att skapa en bättre vardag för alla allergiker.

 • Foto: Anna Nordström

   

  Astma och allergier är sjukdomar som debuterar tidigt i livet och förblir livslånga handikapp.

Centrum för Allergiforskning (CfA)

Vår vision är att alla barn och vuxna ska kunna leva ett friskt liv utan symtom av astma eller allergi.

Centrum för Allergiforskning (CfA) är ett excellenscentrum inom Karolinska Institutet med uppdrag att utveckla och stödja allergiforskning på både regional och nationell nivå.

Om CfAOm allergiForskningKlinisk verksamhetCfA seminarierCore Facilities vid CfADoktorand och postdoc nätverkEvents vid CfAKontakta CfAIn English