Denna sida på svenska

Jobs at Karolinska Institutet

Karolinska Institutet's vision is to be one of the world's leading medical universities. We offer an attractive and diverse workplace in an international environment with pleasant working atmosphere. In addition, you are offered a variety of development opportunities and benefits.

Job opportunities at KI

Position Department Application Deadline
Fellowship for postdoctoral studies in Biochemistry Department of Medical Biochemistry and Biophysics 10 Feb 2016
Laboratorietekniker Institutionen för biovetenskaper och näringslära 10 Feb 2016
Lönehandläggare med ekonomikunskaper - vikariat med stor möjlighet till förlängning Universitetsförvaltningen 11 Feb 2016
PhD student (KID) the genetics and biology of HIV-1 drug resistant, collaboration with Stellenbosch University, South Africa Institutionen för laboratoriemedicin 11 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Swe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Forskarassistent i folkhälsoepidemiologi Institutionen för folkhälsovetenskap 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Den felande länken – utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön – ett co-design projekt Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Värdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symtom och besvär i samband med behandling för cancer Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Postdoctoral Researcher in Reproductive Epidemiology Institutionen för medicin, Solna 12 Feb 2016
Postdoctoral researcher in DNA repair signaling and radiation responses in tumor cells. Institutionen för onkologi-patologi 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Aktiv patientmedverkan i vårdens övergångar – en interventionsstudie Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gemensamma rum i vård- och omsorgsboenden utformade för personcentrerad vård Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Överföring mellan barn och vuxensjukvård, skolprestationer, och hälsorelaterad livskvalitet hos unga med astma Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gruppmödravård för somaliska kvinnor: Interventionsutveckling, genomförbarhet, hållbarhet och utvärdering Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning och vårdpersonals kunskaper och attityder kopplat till sexuella minoriteter Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Screening för kolorektal cancer – deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt perspektiv Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Tidig postoperativ mobilisering av patienter som genomgått bukkirurgi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Har en dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet samt fysiska aktivitet och stillasittande efter Roux-en-Y gastic bypass operation? Kvalitativa och Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016

Pages