Denna sida på svenska

Jobs at Karolinska Institutet

Karolinska Institutet's vision is to be one of the world's leading medical universities. We offer an attractive and diverse workplace in an international environment with pleasant working atmosphere. In addition, you are offered a variety of development opportunities and benefits.

Job opportunities at KI

Position Department Application Deadline
Postdoctoral Researcher in Immunological Characterization of Neuroinflammatory Disease Institutionen för klinisk neurovetenskap 07 Feb 2016
Postdoctoral Researcher in Applied Biomedical Technique Development Institutionen för klinisk neurovetenskap 07 Feb 2016
Doktorandplats inom Orofacial smärta och käkfunktion Institutionen för odontologi 07 Feb 2016
Postdoctoral position in bacteriology and innate immune responses Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 07 Feb 2016
Universitetslektor i ortodonti Institutionen för odontologi 07 Feb 2016
Senior Lab manager position - ICMC Institutionen för medicin, Huddinge 08 Feb 2016
Doctoral (PhD) student position in Molecular Neuropharmacology with focus on Parkinson’s disease Institutionen för klinisk neurovetenskap 08 Feb 2016
Postdoktor i regenerativ neurobiologi Institutionen för cell- och molekylärbiologi 08 Feb 2016
Kreativt och roligt chefsjobb: Karolinska Institutet söker Bibliotekschef Karolinska Institutets Universitetsbibliotek 08 Feb 2016
Laboratorietekniker Institutionen för biovetenskaper och näringslära 10 Feb 2016
Fellowship for postdoctoral studies in Biochemistry Department of Medical Biochemistry and Biophysics 10 Feb 2016
Lönehandläggare med ekonomikunskaper - vikariat med stor möjlighet till förlängning Universitetsförvaltningen 11 Feb 2016
PhD student (KID) the genetics and biology of HIV-1 drug resistant, collaboration with Stellenbosch University, South Africa Institutionen för laboratoriemedicin 11 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Har en dissonans-baserad intervention effekt på obesa kvinnors ätbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet samt fysiska aktivitet och stillasittande efter Roux-en-Y gastic bypass operation? Kvalitativa och Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Funktionsnedsättande långvarig nacksmärta – förlopp samt effekt och kostnadseffektivitet av massagebehandling och/eller fysisk träning – en randomiserad kontrollerad studie. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: interventionsprojekt om sjukvårdspersonals bemötande av kvinnor med bröstcancer gällande deras (återgång i) arbete Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Swe-ACP: strukturerade samtal om värderingar och preferenser inför kommande vård i livets slutskede Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Den felande länken – utveckling och utvärdering av modeller för personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön – ett co-design projekt Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Värdet för patienter och vården av en interaktiv IT-plattform för tidig bedömning och hantering av självskattade symtom och besvär i samband med behandling för cancer Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Aktiv patientmedverkan i vårdens övergångar – en interventionsstudie Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016

Pages