Denna sida på svenska

Jobs at Karolinska Institutet

Karolinska Institutet's vision is to be one of the world's leading medical universities. We offer an attractive and diverse workplace in an international environment with pleasant working atmosphere. In addition, you are offered a variety of development opportunities and benefits.

Job opportunities at KI

Position Department Application Deadline
Postdoctoral Researcher in Immunological Characterization of Neuroinflammatory Disease Institutionen för klinisk neurovetenskap 07 Feb 2016
Postdoctoral Researcher in Applied Biomedical Technique Development Institutionen för klinisk neurovetenskap 07 Feb 2016
Doktorandplats inom Orofacial smärta och käkfunktion Institutionen för odontologi 07 Feb 2016
Postdoctoral position in bacteriology and innate immune responses Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 07 Feb 2016
Universitetslektor i ortodonti Institutionen för odontologi 07 Feb 2016
Kreativt och roligt chefsjobb: Karolinska Institutet söker Bibliotekschef Karolinska Institutets Universitetsbibliotek 08 Feb 2016
Senior Lab manager position - ICMC Institutionen för medicin, Huddinge 08 Feb 2016
Doctoral (PhD) student position in Molecular Neuropharmacology with focus on Parkinson’s disease Institutionen för klinisk neurovetenskap 08 Feb 2016
Postdoktor i regenerativ neurobiologi Institutionen för cell- och molekylärbiologi 08 Feb 2016
Laboratorietekniker Institutionen för biovetenskaper och näringslära 10 Feb 2016
Fellowship for postdoctoral studies in Biochemistry Department of Medical Biochemistry and Biophysics 10 Feb 2016
Lönehandläggare med ekonomikunskaper - vikariat med stor möjlighet till förlängning Universitetsförvaltningen 11 Feb 2016
PhD student (KID) the genetics and biology of HIV-1 drug resistant, collaboration with Stellenbosch University, South Africa Institutionen för laboratoriemedicin 11 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: PreventADALL - prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Postdoctoral Researcher in Reproductive Epidemiology Institutionen för medicin, Solna 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Gruppmödravård för somaliska kvinnor: Interventionsutveckling, genomförbarhet, hållbarhet och utvärdering Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Faktorer som påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa baserat på sexuell läggning och vårdpersonals kunskaper och attityder kopplat till sexuella minoriteter Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Postdoctoral researcher in DNA repair signaling and radiation responses in tumor cells. Institutionen för onkologi-patologi 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom: klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016
Doktorandplats vid Forskarskolan i Vårdvetenskap: Screening för kolorektal cancer – deltagarupplevelser i ett tvärkulturellt perspektiv Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 12 Feb 2016

Pages