Om enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi

This page in English

Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi bildades 2010 och utgör en tvärvetenskaplig länk mellan medicin och teknik. Här bedrivs verksamhet inom två sammanflätade sektioner, bild- och funktionsmedicin (BFM - tidigare radiologi; C2-46, Karolinska Universitetssjukhuset) respektive medicinsk teknologi (Alfred Nobels Allé 10, plan 3).

En universitetssekreterare sköter den övergripande administrationen på uppdrag av enhetschefen. På respektive sektion finns en ämnesansvarig professor (för radiologi Seppo Koskinen och Birgitta Janerot Sjöberg för medicinsk teknologi). Utöver detta finns en lektor samt en universitetsadjunkt inom medicinsk teknologi. Anknutna till enheten är också professor emeritus Peter Aspelin samt adjungerade, affilerade och gäst-professorer inom magnetkamerans fysik, nuklearmedicin, e-hälsa, sensorer. signaler och system resp. medicinsk bildvetenskap. Ytterligare flera docenter och medicine doktorer verkar vid röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge resp. inom medicinsk teknik. Med företags- eller sjukhusanknytning verkar de aktivt inom forskning, utbildning och handledning inom enheten som har ett 20-tal antagna doktorander.

Vi utvecklar, utvärderar och införlivar i kliniken nya bild- och funktionsmedicinska respektive medicintekniska innovationer. 

Vid enheten bedrivs undervisning inom bild- och funktionsmedicin och medicinsk teknik på såväl grund- (kandidat resp. master), specialist- som forskarutbildningsnivå. Enheten ansvarar för grundutbildning av läkare i bild- och funktionsmedicin (radiologi), och deltar även i övriga utbildningsprogram vid KI, KTHs skola för teknik och hälsa (STH), och Södertörns högskola för läkare, sjuksköterskor (speciellt röntgensjuksköterskor), biomedicinska analytiker, civilingenjörer, ekonomer och högskoleingenjörer inom bild- och funktionsmedicin, medicinsk teknik och medicinteknisk säkerhet. (Mer information om undervisning som bedrivs på respektive sektion finns under specifik länk).

Anknutna till enheten är också

  • bildlaboratorium, SMILE och
  • ultraljudslaboratorium med våtlabsfaciliteter.

Enhetens tvärvetenskapliga verksamhet mot en bred applikation i den kliniska vården inom Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset manifesteras i samarbetet med Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH) och Jonassons bildcentrum vid STH . Tillsammans utvecklar vi för Stockholm en multidisciplinär plattform för medicinsk teknisk forskning, undervisning och innovationer.


Organisation

Birgitta Janerot SjöbergEnhetschef, professor
Birgitta Janerot Sjöberg
Telefon 08-524 835 02
birgitta.janerot@ki.se
Administratör
Anitta Avesani
Telefon
anitta.avesani@ki.se
Seppo KoskinenProfessor
Seppo Koskinen
Telefon 073-747 1896
seppo.koskinen@ki.se
Gösta HellströmUniversitetslektor
Gösta Hellström
Telefon 08-524 83509
gosta.hellstrom@ki.se
Utbildningsportal Medicinsk Teknik
Karl BodellUniversitetsadjunkt
Karl Bodell
Telefon 08-524 83510
karl.bodell@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för medicinsk bild, funktion och teknologi
Karolinska Universitetssjukhuset, C1:46, Huddinge
141 86 Stockholm
Fax. 08-711 48 40
Medicinsk Teknik
Hälsovägen 11 C
141 57 Huddinge
Fax. 08-711 48 40

 

Radiologi, medicinsk teknik och bildbehandling