Skip to main content

Har ditt barn ”tandläkarskräck” eller rädsla för bedövningsspruta när ni är hos tandläkaren?

Nu har du möjlighet att anmäla intresse för att delta i ett forskningsprojekt med målet att hjälpa barn och ungdomar med tandvårdsrädsla. Vi erbjuder barn från hela landet kognitiv beteendeterapi via internet.

Missing ALT text.

Forskningsprojektet leds av specialistkliniken för barn och ungdomstandvård vid Karolinska Institutet i Huddinge, Stockholm. Vi samlar intresseanmälningar och hör av oss för screening och intervju. Observera att detta projekt handlar om en internetbaserad psykologisk behandling och all tandvård söker du utan dröjsmål på den tandvårdsklinik där ditt barn är listat.

För att kunna vara med behöver ditt barn:

  • Vara 8-15 år gammalt
  • Ha haft stark tandvårdsrädsla i minst sex månader
  • Ha tillgång till dator och internet
  • Kunna läsa och skriva svenska
  • Inte ha pågående kontakter för psykologisk/psykiatrisk utredning eller behandling
  • Inte ha en neuropsykiatrisk diagnos (ADHD, Autism; Aspergers syndrom eller liknande).

Det kostar ingenting att vara med i projektet.

Anmäl ert intresse om du och ditt barn intresserade av att vara med.

Projektansvariga:

Professor Göran Dahllöf, enheten för pedodonti.

Psykolog Robert Schibbye, enheten för pedodonti.

Forskningsprojektet stöds av Majblommans riksförbund.