Skip to main content

"Jag vill driva mina egna idéer"

Läkaren Gunvor Ekman-Ordebergs upptäckter kan ge många kvinnor lindrigare förlossningar. Hennes belöning och drivkraft är glädjen att hjälpa andra.

Redan tidigt i sin forskarbana gjorde Gunvor upptäckten att livmoderhalsen huvudsakligen bestod av bindväv, inte muskler, som var den då gängse uppfattningen. Hon fann också att de kvinnor som fick prostaglandin regelmässigt blev mjukare i livmoderhalsen. En uppmjukning som i praktiken är en inflammatorisk reaktion, i detta fall en önskvärd sådan.

- Som kliniker såg jag att de kvinnor som tog blodförtunnande medel som heparin och senare fragmin fick kortare och lättare förlossningar än de som inte gick på sådana mediciner. Idealet för en kvinna som står inför förlossningen vore ett läkemedel av typen fragmin men utan den antikoagulerande effekten, sammanfattar Gunvor.

Tillsammans med kollegan Anders Malmström och ett par fragminforskare har hon sökt patent i Sverige och en rad andra länder - medicinen skulle utan vidare kunna väcka globalt intresse - för vad som hittills går under det prosaiska arbetsnamnet DF01.

2003 bildade gruppen riskkapitalbolaget Dilafor AB. Att ta fram ett nytt läkemedel är ingen billig process och i början är kostnaderna avsevärt högre än intäkterna. DF01 har hittills framgångsrikt genomgått tre nödvändiga steg inför en sannolik kommande lansering på bred front. Först obligatoriska tester på djur, sedan "fas 1" på frivilliga försökspersoner. Och nu "fas 2" som är den kliniska prövningen.

- Visst ser jag mig som både innovatör och entreprenör som vill driva mina egna idéer. Men min bärande idé har hela tiden varit att få se att dessa kvinnor får hjälp, däri ligger drivkraften.

Gunvors tips till andra innovatörer:

  • Nyttja KIAB, bolla idéer och se om det är hållbart.
  • Du måste tro på att din idé bär - för det kommer att krävas mycket jobb. Glöm 40-timmarsveckan!