Skip to main content

"Jag lärde mig mycket av utflykten i företagandet"

På fiskehobbyn har hon aldrig nappat. Ändå är Alexandra kvinnan bakom den lysande metmasken.

Efter examen i biomedicin i Lund flyttade Alexandra till Stockholm och började doktorera på Karolinska Institutet. Efter ett par år blev hon nyfiken på entreprenörskap och gick kurser på Stockholm School of Entrepreneurship. Alexandra blev snart god vän med ett par kurskompisar som kom från KTH, Francesca Agostino och Magnus Sternljung.

- Vi fann varandra, funderade på olika uppslag tillsammans och en dag i slutet av 2005 föddes en helt galen idé - så enkel och så kul.

Alexandra hade använt fluorescerande gener i sin biomedicinska forskning och Magnus hade ett brinnande sportfiskeintresse. Skulle man inte kunna odla fram och använda "självlysande" metmaskar som bete? Jo - visst kunde man det.

- Efter visst tänkande kom vi på en biologiskt nedbrytbar och ogiftig fluorescerande kemikalie, som vi kunde använda. Maskarna blir fluorescerande, en effekt som varar i ungefär en månad.

Den tredje komponenten i vad som snart skulle bli en liten framgångssaga var Francescas talanger avseende marknadsföring.

- Vi tjatade på olika journalister och många tyckte det var en kul grej. Vi fick faktiskt ganska många tidningar att nappa på våra maskar, konstaterar Alexandra glatt.

I början samägde hon, Francesca och Magnus företaget Brightbait AB, startat 2006, och redan från start framgångsrikt. Inte minst sedan jämförande experiment bevisat att fisken nappade bättre på det fluorescerande betet. Men efter bara ett år överlät Alexandra sin andel till de två andra och lämnade företaget - i största sämja måste sägas.

- Maskarna och Brightbait genererade många positiva effekter, som att jag var ute på gymnasier och alumnievents som inspiratör för entreprenörskap. Men jag ville gå tillbaka och satsa på min forskning.

Alexandra ångrar inte en sekund att hon en tid gav sig in i entreprenörskap och hon antyder att hon kanske gör det igen: hon har ett par nya idéer som eventuellt kan förverkligas i nya "enkla men galna" uppfinningar när tiden är mogen. Fast för ögonblicket är det forskning som gäller; mer precist kring genterapi vid leukemi.

- Jag lärde mig mycket av utflykten i företagandet som jag har nytta av som forskare. Till exempel hur man måste samlas kring samma mål och hur viktigt det är med kommunikation och presentation. En forskare måste hela tiden kunna kommunicera sin forskning i olika sammanhang