Skip to main content

Intervjuer om samarbetet mellan KI och MSD

I intervjuerna förklara Susan Shiff från Merck och Alexander von Gabain f.d. innovationsdirektör vid KI om samarbetets betydelse och hur det kan förbättra framtidens kliniska forskning. Det kommer att stödja produktutveckling genom att stimulera patientnära utfallsstudier, det vill säga, studier om hur godkända läkemedel fungerar i klinisk verklighet.

Dr. Susan Shiff, Merck & Co., Inc förklarar att samarbetet genererar en gemensam spelplan där forskare tillsammans kan komma fram till lösningar på medicinska frågor.

Fakta om MSD: MSD är ett dotterbolag till Merck and Co. Inc. och lokaliserat i Sverige, huvudkontoret ligger i Hagastaden intill Karolinska Institutet campus Solna.

Prof Alexander von Gabain, f.d. innovationsdirektör vid KI, anser att avtalet sätter ramarna för nära samverkan där forskare från båda parter arbetar tillsammans utan att på förhand begränsa vad forskningen får handla om.