Skip to main content

Bibbi och Nils Jensens Stiftelse

MS-forskning

Bibbi och Nils Jensens stiftelse har genom ett generöst flerårigt stöd till MS forskningen vid Karolinska Institutet bidragit till att flera väsentliga genombrott i förståelsen av sjukdomen gjorts, som på sikt kan leda till bättre prevention och mer selektiv behandling.

I kombinerade studier av livsstils- och omgivningsfaktorer och riskökande gener har man exempelvis kunnat visa att rökning ökar risk för MS med ca 60 %, och dramatiskt mer om man har riskökande arvsanlag, upptill 2000 %. Ett annat viktigt fynd är att för låg D-vitaminhalt eller för lite solljusexponering kan öka risken att insjukna i MS upp till två gånger. De stora material som samlats med stöd av Stiftelsen har varit essentiellt för Karolinska Institutets deltagande i internationella konsortier för MS-genetik, där nu ett 50-tal riskökande gener invändningsfritt har påvisats.

Efter ett särskilt anslag från Stiftelsen har under 2010 världens största biobank för MS kunnat byggas upp, en unik forskningsplattform som möjliggör att arv och miljö kan studeras i stor skala tillsammans med effekter och bieffekter av nya behandlingsmetoder. De utgör nu grunden för vidare världsledande forskning i att utnyttja terapeutisk intervention i de centrala patogenesvägar som leder till MS. Forskningen leds av Tomas Olsson, professor i neurologi samt Jan Hillert, professor i neurologi.