Vibeke Sparring

Vibeke Sparring

Anknuten till Forskning
E-postadress: vibeke.sparring@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Hälsoekonomi och Policy Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en kandidatexamen i European Business Studies från Växjö
  universitet och en master examen i International Management från Johannes
  Kepler Universität, Österrike. Innan jag kom till KI arbetade jag med
  kvalitets- och utvecklingsarbete på Landstingsförbundet (nu Sveriges
  Kommuner och Landsting) där jag bland annat var projektledare för
  Kvalitetsutmärkelsen svensk hälso- och sjukvård. I augusti 2013
  försvarade jag min avhandling "As time goes by: Diabetes mellitus and the
  health services from short- and long-term perspectives - healthcare
  utilisation, costs and health-related quality of life".

Forskningsbeskrivning

 • Syftet med min avhandling var att analysera hur vårdkonsumtion, kostnader
  och hälsorelaterad livskvalitet skiljer sig för individer med diabetes
  jämfört med kontrollpersoner från den allmänna befolkning och att
  analysera hur dessa skillnader är associerade till sjukdomslängd och
  förändringar i vården över tid. Vi ville även analysera diabetesvården
  ur ett jämlikhetsperspektiv.
  Våra slutsatser var att individer med diabetes verkar leva ett relativt
  "normalt" liv med mindre sjukhusvård och mer egenvård än 16 år tidigare.
  Vår studie visade däremot att vårdkonsumtion, kostnader och
  hälsorelaterad livskvalitet varierar beroende på kön och socioekonomisk
  bakgrund. Förutom att ha diabetes, påverkade vårdkonsumtion, kostnader och
  hälsorelaterad livskvalitet av om man är kvinna, har låg utbildningsnivå
  eller låg inkomst, och om man är gift eller inte.
  För närvarande är jag involverad i olika projekt som på olika sätt
  analyserar användandet av kvalitetsregister. Därutöver fortsätter jag
  att analysera frågeställningar som uppkommit i samband med
  avhandlingsarbetet, t ex missnöje med vård och hur socioekonomiska faktorer
  påverkar vårdkonsumtionen.

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI