Susanne Lundell Rudberg

Susanne Lundell Rudberg

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch Karlgren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg. sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska och
  registrerad som doktorand på Karolinska Institutet.
  Jag arbetar som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet och har tidigare arbetat
  kliniskt inom en mängd olika typer av vårdverksamheter.

Forskningsbeskrivning

 • Det övergripande syfte med min forskning är att öka förståelsen för hur
  sjuksköterskestudenter upplever sin professionella utveckling under
  pågående utbildning. Tidigare studier har visat att studenters lärande i
  inte enbart består av tankeprocesser utan även av ett komplext samspel
  mellan känslor, engagemang och prestation. Det finns ett behov av fördjupad
  kunskap och förståelse om hur detta samspel påverkar studenters
  professionella utveckling. För att rapportera om lärandet när det pågår
  används metodologin Contextual Activity Sampling System (CASS). CASS
  utformades för att samla frekventa uppgifter från deltagarna under
  pågående inlärningsaktiviteter via mobiltelefoner.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2023
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI