Sherry Furuzanfar

Sherry Furuzanfar

Systemförvaltare
Telefon: +46852488246
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Adminavd IT-enheten, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Du hittar mig på administrationen på Alfred Nobels allé 8, på plan 6,
    smalhuset.
    Vänd dig till mig om du behöver assistans i frågor som berör
    journalsystemet T4.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI