Mia Jörgensen

Mia Jörgensen

Anknuten till Forskning
E-postadress: mia.jorgensen@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog som tog examen från Uppsala Universitet år
  2010. Sedan dess har jag arbetat merparten inom det forensiska fältet, bland
  annat inom Statens Institutionsstyrelse (SiS). Mitt fokus där har varit
  bedömning och behandling av unga med sexuella beteendeproblem. Tillsammans
  med ett par kollegor på SiS har jag utarbetade en DBT-inspirerad manual -
  STOPPA - för denna grupp. I min roll som forskningskoordinator på KI
  utvärderar jag det behandlingsprogrammet. Min förhoppning är att bidra med
  ökad kunskap om den här gruppen unga och att öka tillgången till goda
  preventiva insatser för dem.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsintresse ligger främst inom prevention för sexuellt
  utagerande beteenden, det finns stora kunskapsluckor inom området och
  därtill skapar det stort lidande. Sammantaget känns det angeläget att
  bidra till kunskapsutvecklingen inom området.
  Jag arbetar inom ett SiS-finansierat KI-projekt där STOPPA utvärderas vad
  gäller genomförbarhet och effekt. Projektet genomförs på de
  SiS-institutioner som vårdar ungdomar dömda för sexualbrott.

Undervisning

 • Jag är nationell utbildare i STOPPA inom SiS och van att föreläsa inom
  området sexuella beteendeproblem bland unga.
  Publikation
  Kaldo, V., Jernelöv, S., Blom, K., Ljotsson, B., Brodin, M., *Jörgensen,
  M*., Kraepelien, M., Ruck, C., &
 • Lindefors, N. (2015). Guided internet
  cognitive behavioral therapy for insomnia compared to a control treatment –
  A randomized trial. /Behaviour Research and Therapy, /71, 90-100.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI