Maximilian Nerlander

Maximilian Nerlander

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Dr Maximilian Nerlander är en svensk akutläkare och epidemiolog anknuten
  till Kunskapscentrum för Katastrofmedicin.
  Han har tidigare tjänstgjort som s.k. Medical Officer under U.S. Epidemic
  Intelligence Service underordnad amerikanska Centers for Disease Control and
  Prevention i Atlanta. Han är också utbildad av amerikanska
  utrikesdepartementet för att arbeta i högriskområden och har bred
  erfarenhet av fältarbete från Västafrika, Haiti, Sri Lanka och Irak.
  Dr Nerlander har sedan 2017 arbetat vetenskapligt för Karolinska Institutet
  med ett huvudsakligt fokus på traumaepidemiologi i kontemporära väpnade
  konflikter i Mellanöstern.
  Bachelor of Medicine &
 • Surgery, King’s College London

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI