Maria Zetterman

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: maria.zetterman@ki.se
Besöksadress: Enheten för radiografi, Alfred Nobels Allé 10, 14152 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiografi, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Anknuten till Undervisning/Handledning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2017
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2004
  • Röntgensjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI