Linnea Johansson

Linnea Johansson

Postdoktor
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Flemingsberg
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 BioNut Löf, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är fysioterapeut med speciellt intresse riktat mot behandling av
  barnobesitas. Min avhandling fokuserade på digital barnobesitasbehandling
  samt kondition och kardiometabola risker hos barn med obesitas. I min roll
  som postdoktor arbetar jag primärt med utveckling och utvärdering av en
  digital intervention som syftar till att förbättra hjärt- kärlhälsan hos
  vuxna.
  2022 Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet
  2016 Masterexamen i Fysioterapi, Linköpings Universitet
  2013 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Linköpings Universitet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktor, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI