Lars Lindqvist

Lars Lindqvist

Anknuten till Forskning
E-postadress: lars.lindquist@ki.se
Besöksadress: I73, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Infektion och Hud, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Lars Lindquist är adjungerad professor på Institutionen för Medicin,
  Huddinge och överläkare på infektionskliniken Karolinska
  Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • Lars Lindquist har tre huvudområden för sin forskning:
  1. Olika aspekter på infektioner i det centrala nervsystemet, såväl i
  djurexperimentella modeller som i kliniska studier. De kliniska studierna har
  bland annat omfattat bakterieorsakad hjärnhinneinflammation inklusive
  borrelia och fästingöverförd hjärninflammation (TBE), studier som bland
  annat bedrivits i samarbete med forskare från de baltiska länderna.
  2. Tuberkulos och hiv/aids i ett u-landsperspektiv. Dessa studier har syftat
  till att kartlägga samverkan mellan hivinfektion och tuberkulos med
  framförallt Etiopien som utgångspunkt.
  3. Vaccinologi med fokus på vaccination mot flavivirus i synnerhet TBE och
  Japansk encefalit.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI