Jeanette Tour Sohlin

Jeanette Tour Sohlin

Doktorand
Besöksadress: Nobels väg 9, D3, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Kosek, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand i Eva Koseks grupp vid Institutionen för Klinisk
  Neurovetenskap. Parallellt med detta arbetar jag kliniskt som läkare med
  pågående specialistutbildning inom onkologi vid Blekingesjukhuset i
  Karlskrona.
  2017 Highly commended poster presentation. Congress of European Pain
  Federation*, *Köpenhamn, Danmark
  2015 Highly commended vinnare av Undergraduate Awards, Dublin, Ireland
  2008, 2009 University of Nevada Athletics Academic Award, /Reno, USA/
  2011-2017 *Karolinska Institutet*, /Stockholm, Sverige/. Läkarprogrammet.
  2007-2010* University of Nevada**/, /* /Reno, USA/, Bachelor of Science in
  Neuroscience.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt doktorandprojekt handlar om att öka förståelsen för patofysiologiska
  mekanismer involverade i smärtreglering, med ett specifikt fokus på kronisk
  smärta, där smärtmodulering är dysfunktionell. Vi använder metoder för
  att aktivera och mäta smärtmodulering (excercise-induced hypoalgesia och
  conditioned pain modulation), neuroimaging (funktionell magnetisk
  resonanstomografi), samt psykologiska utvärderingar och relaterar dem till
  gentiska varianter involverade i opioid- och serotonerg transmission hos
  patienter med kronisk smärta samt friska kontroller. Centralt i avhandlingen
  är hypotesen om dysfunktionella centrala smärtmekanismer som är
  involverade i att smärta blir kronisk, med ett specifikt fokus på opioid-
  och serotonerg signalering.

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2024
 • Doktorand, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI