Ingvar Rosendahl

Ingvar Rosendahl

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är statistiker och disputerad den 15 september 2005 inom epidemiologi
    med avhandlingen "Modeling Individual Behavioral Changes: The Case of Tobacco
    Uptake In a Cohort of School Children".

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning och dagliga verksamhet är inom beroendeområdet med speciellt
    fokus under de senaste tio åren på problemspelande.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI