Hezha Seradji Aghdam

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI