Hetey Szabolcs

Postdoktor
E-postadress: hetey.szabolcs@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 23A, 17165 Solna
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Elsässer, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI