Hanna Lachmann

Hanna Lachmann

Anknuten till Forskning
E-postadress: hanna.lachmann@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch Karlgren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biomedicinsk analytiker, leg. sjuksköterska, har en PhD i medicinsk
  pedagogik och är sedan 2009 anknuten till Karolinska Institutet.
  De senaste 10 åren har jag arbetat som lektor i sjuksköterskeutbildningen
  där jag även haft roller som tf. prefekt, program och VIL ansvarig.
  Dessförinnan arbetade jag kliniskt 15 år som sjuksköterska och 15 år som
  Biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi.
  2014 – Klar-priset, pris för pedagogisk artikel inom klinisk utbildning
  (Kliniskt Lärande som Artikel). Centrum för klinisk utbildning (CKU)
  2013 – Doktorsexamen i medicinsk pedagogik. Karolinska Institutet,
  Stockholm
  2005 – Magisterexamen i omvårdnad, Röda Korset Högskola, Stockholm &
  Luleå Tekniska Universitet, Luleå
  1998 – Sjuksköterska och kandidatexamen i Omvårdnad, Sophiahemmet
  Högskola, Stockholm
  1979 – Biomedicinsk analytiker examen inriktning Klinisk Fysiologi,
  Laborantskolan, Stockholm
  *Publikationer:*
  */Avhandling/*:
  Contextual activity sampling: a method to develop clinical interprofessional
  education. Doctoral Thesis, Karolinska Institutet, Department of Clinical
  Science and Education, Södersjukhuset. Retrieved from
  http://hdl.handle.net/10616/41700. Lachmann, H. (2013).
  */Vetenskapliga artiklar: /*
  Research on knowledge practices with the Contextual Activity Sampling System.
  In Proceedings of the 9th international conference on Computer supported
  collaborative learning-Volume 1 (pp. 385-394). International Society of the
  Learning Sciences. Muukkonen, H., Inkinen, M., Kosonen, K., Hakkarainen, K.,
  Vesikivi, P., Lachmann, H., & Karlgren, K. (2009, June).
  Introducing and Adapting a Novel Method for Investigating Learning
  Experiences in Clinical Learning Environments. Journal: Informatics for
  Health and Social Care. (2012), 37(3): 125 - 140. Lachmann, H., Ponzer, S.,
  Johansson, U-B., & Karlgren, K. (2012).
  Capturing students' learning experiences and academic emotions at an
  interprofessional training ward. Journal of interprofessional care, 27(2),
  137-145. Lachmann, H., Ponzer, S., Johansson, U. B., Benson, L., & Karlgren,
  K. (2013).
  Students’ experiences of collaboration during and after an
  interprofessional training ward course – a mixed methods study.
  International Journal of Medical Education, 4:170-179. Lachmann, H., Ponzer,
  S., Johansson, U-B., Karlgren, K., & Fossum, B. (2013).
  Promoting reflection by using contextual activity sampling: a study on
  students' interprofessional learning. Journal of interprofessional care,
  1356-1820 (print), 1469-9567 (electronic).
  DOI:10.3109/13561820.2014.907777. Lachmann, H., Fossum, B., Johansson, U-B.,
  Karlgren, K., & Ponzer, S. (2014).
  Medical students’ experiences of their own professional development during
  three clinical terms: a prospective follow-up study. BMC Medical Education,
  17:47. DOI: 10.1186/s12909-017-0886-3. Kalen, S., Lachmann, H., Wartinen.
  M., Möller, R., Bexelius, T. & Ponzer, S. (2017).
  Translation and psychometric evaluation of the Swedish version of the
  Interdisciplinary Education Perception Scale. Journal of interprofessional
  care, 1356-1820 (Print) 1469-9567 (electronic).
  DOI:10.1080/13561820.2017.1381077. Williams, B., Lynch, M., Olaussen, A.,
  Lachmann, H., Kalén, S & Ponzer, S. (2017).
  Stress among medical students during clinical courses: a longitudinal study
  using contextual activity sampling system. International Journal of Medical
  Education, 10:68-74. Doi: 10.5116/ijme.5c94.9391. Bexelius, T., Lachmann,
  H., Järnbert-Pettersson, H., Kalen, S., Möller, R. & Ponzer, S. (2019).
  The learning environment on a student ward: an observational study. Perspect
  Med Educ 8, 276–283. https://doi.org./10.1007/s40037-019-00538-3
  [1]. Dyar, A, . Lachmann, H., Stenfors, T. & Kiessling, A. (2019)
  Personality and learning styles in relation to attitudes towards
  interprofessional education: a cross-sectional study on undergraduate medical
  students during their clinical courses. /BMC Med Educ/ 20, 398 (2020).
  https://doi.org/10.1186/s12909-020-02327-7 [2]. Olsson, C., Lachmann, H.,
  Kalén, S., Ponzer. S. & Mellstrand Navarro, C. (2020).
  Dual use of instruments for assessing nursing students professional- and
  clinical competence. Nurse Education Today, 96, 104616.
  https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104616 [3]. Lachmann, H. & Nilsson, J.
  (2021)
  What about the supervisor? Clinical supervisors’ role in student nurses’
  peer learning: A phenomenographic study. Medical Education. 55:713–723.
  https://doi.org/10.1111/medu.14436 [4]. Dyar, A, . Stenfors, T., Lachmann, H.
  & Kiessling, A. (2021)
  Views on education and upcoming profession among newly admitted students at a
  Swedish baccalaureate nursing program: A descriptive mixed method study.
  Nurse Education in Practice, 63, 103393.
  https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103393 [5]. Lundell Rudberg, S.,
  Westerbotn, M., Scheja, M & Lachmann, H. (2022).
  Undergraduate nursing students’ experiences of becoming a professional
  nurse: a longitudinal study. BMC Nursing, (2022) 21:219.
  https://doi.org/10.1186/s12912-022-01002-0 [6]. Lundell Rudberg, S.,
  Westerbotn, Sormunen, T., M., Scheja, M & Lachmann, H. (2022).
  Nursing students experienced academic emotions during education - A
  longitudinal descriptive study from a nursing baccalaureate program in
  Sweden. Submitted 2022.09.29. Lundell Rudberg, S., Sormunen, T., Scheja, M.,
  Lachmann, H. & Westerbotn, M (2022).
  The impact of learning styles on attitudes to interprofessional learning
  among nursing students. Submitted 2022.12. Lundell Rudberg, S., Lachmann,
  H., Sormunen, T., Scheja, M. & Westerbotn, M (2022).
  Supervision on peer learning wards is different: the supervisor's
  perspective. M/anuscript in Thesis defended 20221202. /Dyar, A., Henriksson,
  P., Stenfors, T., Lachmann, H. & Kiessling, A.
  */Övrigt: /*
  Författare till kapitel i bok, del av antologi
 • Interprofessionellt lärande
  i verksamhetsförlagd utbildning (2017) i boken/: /Vårdpedagogik: vårdens
  kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv / [red] Margret Lepp &
  Janeth Leksell, Stockholm: Liber, 2017, 1, 218-234 s.*/ /*
  [1] https://doi.org./10.1007/s40037-019-00538-3
  [2] https://doi.org/10.1186/s12909-020-02327-7
  [3] https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1016/j.nedt.2020.104616
  [4] https://doi.org/10.1111/medu.14436
  [5] https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103393
  [6] https://doi.org/10.1186/s12912-022-01002-0

Forskningsbeskrivning

 • Mina forskningsprojekt inom området medicinsk pedagogik syftar till att öka
  förståelsen för hur studenter inom högre hälso- och
  sjukvårdsutbildningar upplever kliniska och teoretiska lärandeaktiviteter
  samt socialiseras in i sina kommande professionella yrkesroller. Vidare om
  upplevelser av interprofessionellt- och trialogiskt lärande samt akademiska
  känslor.
  Att tillvarata studenternas uppfattningar om hur och när lärande sker under
  pågående utbildning är svårt. Ofta används frågeformulär och
  intervjuer efter avslutad kurs, nackdelen med dessa metoder är att det inte
  är lätt för studenter efter avslutad kurs att minnas detaljer och
  retrospektivt redogöra för hur det faktiskt fungerade. Mina
  forskningsprojekt har bland annat medfört utveckling och anpassning av
  metodologi Contextual Activity Sampling System (CASS). Metodologin
  möjliggör insamling av information, genom självrapportering via t.ex.
  mobiltelefoner.
  Frågeställningar som jag studerar handlar exempelvis om hur studenter
  upplever pågående lärandeaktiviteter, samarbete, känsla av kompetens,
  utmaning och akademiska känslor. Frågornas svar kopplas till pågående
  läraktiviteter. CASS-frågorna bygger specifikt på teorier om lärande,
  akademiska känslor och kunskapsbyggnad och är anpassade för att användas
  till självrapportering via en mobiltelefon applikation. CASS-metodologin ger
  möjlighet till insamling av detaljerade kontextuella data om hur studenter
  upplever lärande under pågående teoretisk och eller verksamhetsförlagd
  utbildning, följa progressionen i lärande. Det har också visat sig att
  när studenter använder CASS lär de sig att reflektera över pågående
  lärandeaktiviteter samt planera sina studiedagar.
  Exempel på projekt jag är involverad i:
  1) Om att bli ett med sin profession - studier om sjuksköterske- och
  läkarstudenters professionella utveckling.
  2) Upplevelsen av kompetens kopplad till utmaning, det vill säga så kallad
  /flow/, dessutom akademiska känslor, attityder till interprofessionell
  samverkan och sömnkvalitet samt hälsa.
  3) Studie för är att öka förståelsen och följa utvecklingen över
  tid hos nyanlända läkare, från utanför EU & EEA, vilka deltagit i en
  specialdesignad 13 veckors introduktionskurs.
  4) Studenters och handledares uppfattning och erfarenhet av kliniska
  lärandemiljöer och hälsorelaterad livskvalitet - yrkesövergripande
  studier.
  5) Validering av instrumenten såsom 'The Nurse Professional Competence'
  (NPC) skalan, vilket används för att låta sjuksköterskestudenter
  rapportera sin självskattade kompetens kopplat
  till bedömningsformuläret AssCE vilket används som ett stöd och
  förtydligande av sjuksköterskestudentens lärandemålen och
  bedömningar av studentens longitudinella utveckling.

Undervisning

 • 2006 - 2013 Klinisk handledare vid den kliniska utbildningsavdelningen på
  Södersjukhuset i Sthlm
  2013 - 2013 klinisk adjunkt vid Sophiahemmet Högskola
  2014 - 2015 biträdande Högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola
  2014 - 2015 biträdande Högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola
  2015 - 2018 Högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola
  2018 - 2019 Klinisk studierektor vid Karolinska universitetssjukhuset
  2019 - 2021 Högskolelektor vid Röda Korsets Högskola
  2019 -2021 Programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets
  Högskola
  2019 -2021 tf. prefekt vid Röda korsets Högskola

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI