Christina Eriksson

Christina Eriksson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Patomella, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är forskarstudent på sektionen för arbetsterapi sedan januari 2013.
  Min bakgrund som arbetsterapeut är mångårig erfarenhet av neurologisk akut
  sjukvård, öppenvård och rehablitering.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde handlar om kliniskt verksamma arbetsterapeuters
  erfarenheter att i samarbete med forskare implementera en klientcentrarad
  ADL-intervention.
  [pubmed:23035790]

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Licentiatexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI