Charlotte Louise Oja

Charlotte Louise Oja

Anknuten till Undervisning/Handledning
Telefon: +46852483678
Mobile phone: +46707103941
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Övriga FG, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är läkare, specialist i allmänmedicin, intresserad av hur vi kan
  öppna upp samtal mellan våra långtidssjuka patienter och deras barn.
  Läkarutbildning Umeå Universitet.
  Specialistexamen i allmänmedicin.
  Medicine doktor.

Forskningsbeskrivning

 • Forskning, klinsik erfarenhet och Hälso- och sjukvårdslagen ger
  sjukvårdspersonal utmaningen att ge våra patienters minderåriga barn
  tillgång till information om förälders sjukdom. Vår forskning undersöker
  genom intervjuer med föräldrar och barn hur problemområdet ser ut. En
  Grundad Teori om vad barn och föräldrar uppfattar vara sin utmaning då
  föräldern är sjuk presenteras, inklusive hur samtalet dem emellan
  förlöper, eller ofta låses, och vilket stöd barn och föräldrar då
  önskar från sjukvården.

Undervisning

 • Mångårig handledning av läkarstudenter, AT- och ST-läkare med särskilt
  intresse för patientcentrerad intervjuteknink samt primärvårdens unika
  möjligheter och svårigheter.
  Skriver och föreläser om barn som anhöriga i samarbete med Nationellt
  kompetenscentrum anhöriga.

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI