Bengt Fundin

Bengt Fundin

Verksamhetschef
E-postadress: bengt.fundin@ki.se
Telefon: +46852482416
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Bulik Projektgrupp, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är operativ verksamhetschef för Center for Eating Disorders Innovation
  (CEDI) och ansvarar för forskningsgruppen och de pågående studierna
  vid vårt forskningscentrum. Som hjärnforskare och med erfarenhet från
  forskning inom läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården så är mitt
  forskningsfokus att bättre förstå biologin bakom ätstörningar för att
  skapa nya förutsättningar för att börja utveckla riktade läkemedel,
  bättre diagnostik och nya skräddarsydda behandlingar. Professor Cynthia
  Bulik är grundare och driver Center for Eating Disorders Innovation.

  Aktuella forskningsstudier vid CEDI:

  EDGI (Eating Disorders Genetics Initiative) är den största genetiska
  studien av ätstörningar som, där vi utöver anorexia nervosa även
  studerar bulimia nervosa, hetsätningsstörning och andra specifika
  ätstörningar (OSFED).

  CREAT (Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins) är
  en forskningsstudie med diskordanta enäggstvillingar med anorexia nervosa.

  BEGIN (Binge Eating Genetics Initiative) är den första stora studien
  där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier
  interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och
  hetsätningsstörning.

  IMA (Investigation of the Microbiome in Anorexia Nervosa) är en ny
  studie där interaktioner mellan genetiska faktorer och sammansättning av
  mikrobiomet (bakteriefloran) studeras vid Anorexia Nervosa.

  ANGI (Anorexia Nervosa Genetics Initiative) är den största genetiska
  undersökningen av anorexia nervos som hittills genomförts.

  Covid-19 ED är en forskningsstudie där vi försöker förstå hur
  corona-pandemin och Covid-19 påverkar personer med ätstörning och deras
  behandling.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI