Anna Backman

Anna Backman

Anknuten till Forskning
E-postadress: anna.backman@ki.se
Besöksadress: Barn- o ungdomspsykiatriskt forkningscentrum,Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Högström, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Anna Backman är Med. Dr. och legitimerad psykolog. Avhandlingsarbetet inkluderade en utvärdering av det psykoedukativa internetbaserade programmet SCOPE för unga med autismspektrumtillstånd (AST).

Undervisning

  • Anna har undervisat masterstudenter i psykologi (psykologprogram) vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.

Artiklar

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI