Andreas Cederlund

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • ODONTOLOGIE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2002
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI