Anders Sand

Anders Sand

Biträdande Lektor
E-postadress: anders.sand@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Anställd som biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi (CLINTEC), Karolinska Institutet, sedan september 2021. Dessförinnan anställd som post doc vid samma enhet och innan det disputerade i psykologi 2016 vid Stockholm universitet.

  Jag har samlat inspelade föreläsningar och seminarier om forskningsmetod, statistik och att lära sig den statistiska mjukvaran R på: https://docs.google.com/document/d/1LoCHKBLThKefBBR8uQ7ujNYLolFnwl-gti6…. Ni får gärna dela länken fritt med kollegor, men säga gärna att allt är ”work-in-progress” och att de bör höra av sig om något krånglar eller verkar felaktigt.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt huvudsakliga intresseområde är hur behandlingsinsatser bör utvärderas utifrån klinisk relevans och individdata i logopediska behandlingsstudier.

  Jag ingår som medforskare, främst med kompetens i forskningsmetod och statistik, i olika forskningsområden vid enheten för logopedi, KI.

  Inom forskningsområdet Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk hjälpte jag till med att utföra en systematisk översikt och metaanalys av logopediska behandlingsinsatser för personer födda med läpp-, käk- eller gomspalt. Jag är även medforskare i ett projekt om att screena tidiga språkavvikelser utifrån barns jollerdebut.
  On the Benefits of Speech-Language Therapy for Individuals Born With Cleft Palate: A Systematic Review and Meta-Analysis of Individual Participant Data https://doi.org/10.1044/2021_JSLHR-21-00367
  Asking parents about babbling at 10 months produced valid answers but did not predict language screening result 2 years later 10.1111/apa.16486
  Inom forskningsområdet Röstfunktion och röststörningar är jag medforskare i en internationell utvärdering av könsbekräftande feminiserande röstterapi för transkvinnor. Jag bidrar främst med kompetens gällande att utvärdera behandlingen med fokus på kliniskt relevanta effekter.
  Inom forskningsområdet Tal- och språkstörningar hos vuxna är jag bihandledare till doktorand Ineke Samson som undersöker påverkan av stamning på kvinnor och mäns livskvalitet och kommunikativa delaktighet.
  A Cross-Sectional Investigation of the Impact of Stuttering on Swedish Females and Males in Childhood, Adolescence, and Young Adulthood 10.1044/2022_JSLHR-22-00043
  Inom forskningsområdet Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar är jag medforskare i ett projekt för att utvärdera språkförskolor som behandling för barn med grav språkstörning. Jag är också medforskare i ett projekt om att utvärdera ett instrument som kan användas för att utreda barn med taldyspraxi.
  A preliminary validation of a dynamic speech motor assessment for Swedish-speaking children with childhood apraxia of speech https://doi.org/10.1080/14015439.2021.1943517
  Jag fungerar också som allmän resurs i forskningsmetod och statistik på enheten för logopedi (KI).  Publikationer: 17 peer reviewed articles in international journals (2011-2022). Total citations 210. H-index: 6.

Undervisning

 • Stockholm universitets rektor nominerade mig, år 2016, till Stiftelsen Längmanska kulturfondens Franke-stipendium därför att jag på eget initiativ och med starkt engagemang bidrog till att utveckla medarbetare och studenters kunskaper och kompetenser i nya statistiska metoder och mjukvara genom seminarier och utveckling av undervisning på grund och avancerad nivå.

  Jag har kursansvar för

  Forskningsmetod och statistik inom logopedi och audiologi (7, 5 hp), Fristående kurs på avancerad nivå
  Statistik 1 (3 hp), T1 logopedprogrammet
  Analys- och testmetodik (3 hp), T3 logopedprogrammet
  Statistik 2 (4, 5 hp), T4 logopedprogrammet
  Forskningsmetodik (3 hp), T7 logopedprogrammet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI