Anders Ekbom

Anders Ekbom

Professor | Docent
E-postadress: anders.ekbom@ki.se
Telefon: +46852483401
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Fored M, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Beskrivning av forskningsområde

  - Uppkomst och effekter av inflammation
  Etiologi med tyngdpunkt på tidiga exponeringar för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), MS och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

  Långtidseffekter för mortalitet, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och graviditetsutfall vid inflammatoriska processer såsom IBD, MS, reumatoid artrit, SLE, celiaki, hepatit och PSC.

  Effekter av antiinflammatorisk terapi vid inflammatorisk terapi, särskilt risken för lymfom och gastrointestinal cancer där förskrivningsregistret är ett nytt verktyg.

  - Perinatala och tidiga exponeringars betydelse för senare sjuklighet
  Med hjälp av arkivdata sedan sent 1800-tal samt Medicinska födelseregistret har ett flertal studier genomförts och planeras genomföras där graviditeten det perinatala förloppets långtidseffekter för senare sjuklighet såsom cancer, hjärt- kärlsjukdom, ortopediska samt autoimmuna sjukdomar.

  - Familjär historia och sjukdom
  Med hjälp av flergenerationsregistret genomförs ett flertal studier där interaktionen mellan familjär historia för skilda sjukdomar påverkar naturalhistorien för sjukdomen som sådan.

  - Finansiering
  VR Cancerfonden Hjärt- lungfonden US Army

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Uppsala, 1991

Handledare

 • Richard Bernhoff, Coloncancer- aspects on surgical treatment and Complete Mesocolic Excision

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI