This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är deltidsforskare: ALF- Klinisk postdoktor (50%) från och med januari 2015 och jag arbetar övrig tid med utredning och behandling av vuxna med ADHD och autismspektrum inom psykiatrisk specialistsjukvård i Stockholms län.

Utbildning

Leg. läkare 1994, specialistläkare i psykiatri 1999.

Doktor i medicinsk vetenskap 2012 vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Avhandlingens titel: Attention deficit hyperactivity disorder in prison inmates: http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41012.

Forskningsbeskrivning

Jag är affilierad som postdoc i docent Henrik Larssons forskargrupp: http://ki.se/en/people/henlar. 

Min forskning rör olika aspekter av attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) och inkluderar såväl epidemiologiska studier som kliniska prövningar av ADHD-behandling.

I de epidemiologiska studierna undersöker jag med hjälp av populationsbaserade register riskfaktorer för uppkomst av ADHD, förekomst av ADHD och samexisterande tillstånd (somatiska och psykiatriska) och även långtidseffekter av ADHD-medicinering med särskilt fokus på hjärtbiverkningar.

Jag genomför en kontrollerad prövning av datoriserad arbetsminnesträning hos vuxna med ADHD i samarbete med Kriminalvården och även en motsvarande behandlingsstudie inom psykiatrisk specialistöppenvård (PRIMA Liljeholmen).

Jag är dessutom affilierad som postdoc i adj. professor Claes Norring/docent Yvonne Juhlins forskargrupp för klinisk ätstörningsforskning vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms centrum för ätstörningar: http://ki.se/cns/claes-norringyvonne-juhlin-forskargrupp. Min forskning här rör ätstörningar och ADHD.

Karta