This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har en kandidatexamen i European Business Studies från Växjö universitet och en master examen i International Management från Johannes Kepler Universität, Österrike. Innan jag kom till KI arbetade jag med kvalitets- och utvecklingsarbete på Landstingsförbundet (nu Sveriges Kommuner och Landsting) där jag bland annat var projektledare för Kvalitetsutmärkelsen svensk hälso- och sjukvård. I augusti 2013 försvarade jag min avhandling "As time goes by: Diabetes mellitus and the health services from short- and long-term perspectives - healthcare utilisation, costs and health-related quality of life".

Forskningsbeskrivning

Syftet med min avhandling var att analysera hur vårdkonsumtion, kostnader och hälsorelaterad livskvalitet skiljer sig för individer med diabetes jämfört med kontrollpersoner från den allmänna befolkning och att analysera hur dessa skillnader är associerade till sjukdomslängd och förändringar i vården över tid. Vi ville även analysera diabetesvården ur ett jämlikhetsperspektiv.

Våra slutsatser var att individer med diabetes verkar leva ett relativt "normalt" liv med mindre sjukhusvård och mer egenvård än 16 år tidigare. Vår studie visade däremot att vårdkonsumtion, kostnader och hälsorelaterad livskvalitet varierar beroende på kön och socioekonomisk bakgrund. Förutom att ha diabetes, påverkade vårdkonsumtion, kostnader och hälsorelaterad livskvalitet av om man är kvinna, har låg utbildningsnivå eller låg inkomst, och om man är gift eller inte.

För närvarande är jag involverad i olika projekt som på olika sätt analyserar användandet av kvalitetsregister. Därutöver fortsätter jag att analysera frågeställningar som uppkommit i samband med avhandlingsarbetet, t ex missnöje med vård och hur socioekonomiska faktorer påverkar vårdkonsumtionen.

Länkar

Publikationer

Economic and social impact of diabetes mellitus in a low-income country: A case-control study in Sudan
Elrayah-eliadarous Ha, Östenson Cg, Eltom M, Johansson P, Sparring V, Wahlström R
Journal of diabetes 2017;9(12):1082-1090

Effectiveness, costs and cost-effectiveness of chiropractic care and physiotherapy compared with information and advice in the treatment of non-specific chronic low back pain: study protocol for a randomised controlled trial
Gedin F, Skeppholm M, Burström K, Sparring V, Tessma M, Zethraeus N
Trials 2017;18(1):613-

Improving health related quality of life among rural hypertensive patients through the integrative strategy of health services delivery: a quasi-experimental trial from Chongqing, China
Miao Y, Zhang L, Sparring V, Sandeep S, Tang W, Sun X, et al
International journal for equity in health 2016;15(1):132-

Diabetes duration and health-related quality of life in individuals with onset of diabetes in the age group 15-34 years - a Swedish population-based study using EQ-5D
Sparring V, Nystrom L, Wahlstrom R, Jonsson Pm, Ostman J, Burstrom K
BMC PUBLIC HEALTH 2013;:377-

Changing healthcare utilization patterns in diabetes mellitus: case-control studies 1 year and 8 years after diagnosis
Sparring V, Nyström L, Östman J, Wahlström R, Burström K, Jonsson Pm
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association 2012;29(6):784-91

Perceived organizational problems in health care: a pilot test of the structured problem and success inventory
Nyström Me, Terris Dd, Sparring V, Tolf S, Brown Cr
Quality management in health care 2012;21(2):93-103

Gender equity in health care in Sweden - Minor improvements since the 1990s
Jonsson Pm, Schmidt I, Sparring V, Tomson G
HEALTH POLICY 2006;77(1):24-36

Karta