This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i omvårdnad, leg. sjuksköterska samt lärare med erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser och utbildningsprogram på Karolinska Institutet (KI). Min forskningen utgår primärt från Ambulerande omvårdnad som omfattar hälso- och sjukvårdsverksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård, mitt fokusområde är den akuta prehospitala vårdkedjan. Förutom funktionen som lärare och forskare så arbetar jag även som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården i Stockholm och är sedan 2013 samordnare för Akademisk ambulans. Akademisk Ambulans är en samverkansorganisation där bland annat samtliga prehospitala vårdgivare, Stockholms Läns Landsting (SLL) och KI samverkar i syftet att; stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling för att öka vårdens kvalitet inom ambulanssjukvården.

Utbildning

2012 Doktorsexamen. Feedback between dispatch centre and ambulance- Strengthening the chain of care, Karolinska Institutet

2001 Magisterexamen, pedagogik inriktning omvårdnad

1994 Högskoleexamen i Intensivvård 

1988 Sjuksköterskeexamen- legitimerad sjuksköterska

Forskningsbeskrivning

Forskning inom prehospital vård omfattar patientens akuta vårdkedja; samtalet till 112, ambulanspersonalens bedömning och omhändertagande samt det första omhändertagandet på sjukhusens akutmottagning.

Aktuella forskningsprojekt

  • Doktorand, Paramedic, Ian Howard (ianhoward@outlook.com) utvecklar och utvärderar systematiskt kvalitetsindikatorer inom ambulanssjukvården i Sydafrika.
  • Doktorand och Ambulanssjuksköterska Tomas Nilsson (tomas.nilsson@ki.se) undersöker sjuksköterskestudenters lärande i specialistsjuksköterskans kontext- ambulanssjukvård
  • Doktorand, Mats Christiansen (mats.christiansen@ki.se) undersöker effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom under behandling för prostatacancer med stöd av en interaktiv IT-plattform 
  • Doktorand och Ambulanssjuksköterska Jakob Lederman (jakob.lederman@ki.se) Undersöker ur ett epidemilogiskt samt patient och personal perspektiv vad som händer när patienter inte medföljer ambulans till nästa vårdnivå
  • Ambulans- och barnsjuksköterska Klara Karlsson (klara-karlsson@hotmail.com) Utvärderar och utvecklar omhändertagandet av barn och deras föräldrar inom ambulanssjukvården
  • Ambulanssjuksköterska Sara Heldring (sara.heldring@shh.se) utvärderar, virtuell verklighet och artificiell intelligens som pedagogiskt verktyg, för att möjliggöra att ambulanspersonal arbetar effektivt och säkert vid allvarliga händelser

 

Pedagogiska meriter

Ledamot KI Pedagogiska Akademi

Akademiska priser och utmärkelser

2017 KLOK priset till akademisk Ambulans
Priset tilldelas en vårdenhet inom SLL som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera områden (utdelning 27/9)

MOTIVERING: ” Man har på ett föredömligt sätt lyckats organisera och implementera ambulanssjukvården som en VFU –arena för studenter som på ett spännande och utmanande sätt får integrera teori och praktik samt träna och utveckla sina kliniska färdigheter

Länkar

Publikationer

Caring science research in the ambulance services: an integrative systematic review
Wireklint Sundström B, Bremer A, Lindström V, Vicente V
Scandinavian journal of caring sciences 2018;():-

Challenging encounters as experienced by registered nurses new to the emergency medical service: explored by using the theory of communities of practice
Hörberg A, Lindström V, Scheja M, Conte H, Kalén S
Advances in health sciences education : theory and practice 2018;():-

Patients with head trauma: A study on initial prehospital assessment and care
Rubenson Wahlin R, Lindström V, Ponzer S, Vicente V
International emergency nursing 2018;36():51-55

Prehospital emergency care nurses' strategies while caring for patients with limited Swedish-English proficiency
Alm-pfrunder Ab, Falk Ac, Vicente V, Lindström V
Journal of clinical nursing 2018;27(19-20):3699-3705

Quality Indicators for Evaluating Prehospital Emergency Care: A Scoping Review
Howard I, Cameron P, Wallis L, Castren M, Lindstrom V
Prehospital and disaster medicine 2018;33(1):43-52

Registered nurses' own experience of using a nurse-initiated pain protocol based on their working experience
Sturesson L, Falk Ac, Ulfvarson J, Lindström V
Journal of clinical nursing 2018;27(3-4):829-835

Specialist nurses' experiences when caring for preverbal children in pain in the prehospital context in Sweden
Gunnvall K, Augustsson D, Lindström V, Vicente V
International emergency nursing 2018;36():39-45

Treat me nice! -a cross-sectional study examining support during the first year in the emergency medical services
Hörberg A, Kalén S, Jirwe M, Scheja M, Lindström V
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2018;26(1):92-

Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data
Langius-eklöf A, Christiansen M, Lindström V, Blomberg K, Hälleberg Nyman M, Wengström Y, et al
JMIR cancer 2017;3(2):e18-

Ambulance personnel's management of pain for patients with hip fractures; based on ambulance personnel's gender and years of experience
Pfrunder Aa, Falk Ac, Lindström V
International journal of orthopaedic and trauma nursing 2017;27():23-27

Nursing students' perceptions of learning nursing skills in the ambulance service
Nilsson T, Lindström V
Nurse education in practice 2017;24():1-5

Patients' experience of being badly treated in the ambulance service: A qualitative study of deviation reports in Sweden
Ahlenius M, Lindström V, Vicente V
International emergency nursing 2017;30():25-30

Striving for balance - A qualitative study to explore the experiences of nurses new to the ambulance service in Sweden
Hörberg A, Lindström V, Kalén S, Scheja M, Vicente V
Nurse education in practice 2017;27():63-70

The effects of interprofessional education - Self-reported professional competence among prehospital emergency care nursing students on the point of graduation - A cross-sectional study
Castrèn M, Mäkinen M, Nilsson J, Lindström V
International emergency nursing 2017;32():50-55

We need support! A Delphi study about desirable support during the first year in the emergency medical service
Hörberg A, Jirwe M, Kalén S, Vicente V, Lindström V
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2017;25(1):89-

Actions to improve documented pain assessment in adult patients with injury to the upper extremities at the Emergency Department - A cross-sectional study
Sturesson L, Lindström V, Castrén M, Niemi-murola L, Falk Ac
International emergency nursing 2016;25():3-6

Clinical decision-making described by Swedish prehospital emergency care nurse students - An exploratory study
Nilsson T, Lindström V
International emergency nursing 2016;27():46-50

Mandatory documentation of pain in the emergency department increases analgesic administration but does not improve patients' satisfaction of pain management
Sturesson L, Falk Ac, Castrén M, Niemi-murola L, Lindström V
Scandinavian journal of pain 2016;13():32-35

Preventing and alleviating patients' symptoms of nausea and vomiting while in the care of the ambulance service - a qualitative study
Westerlund A, Vicente V, Hjelte Judell O, Lindström V
International emergency nursing 2016;28():34-8

Primary Trauma Triage Performed by Bystanders: An Observation Study
Nordberg M, Castrén M, Lindström V
Prehospital and disaster medicine 2016;31(4):353-7

Ambulance personnel's experience of pain management for patients with a suspected hip fracture: A qualitative study
Jakopovic D, Falk Ac, Lindström V
International emergency nursing 2015;23(3):244-9

Prehospital care in Sweden. From a transport organization to advanced healthcare
Lindstrom V, Bohm K, Kurland L
NOTFALL & RETTUNGSMEDIZIN 2015;18(2):107-109

Prehospital management of traumatic brain injury patients--a gender perspective
Falk Ac, Alm A, Lindström V
International emergency nursing 2015;23(3):250-3

Prehospital personnel's attitudes to pain management
Castrèn M, Lindström V, Branzell Jh, Niemi-murola L
Scandinavian journal of pain 2015;8(1):17-22

What an ambulance nurse needs to know: a content analysis of curricula in the specialist nursing programme in prehospital emergency care
Sjölin H, Lindström V, Hult H, Ringsted C, Kurland L
International emergency nursing 2015;23(2):127-32

Barriers and opportunities in assessing calls to emergency medical communication centre - a qualitative study
Lindstrom V, Heikkila K, Bohm K, Castren M, Falk Ac
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & EMERGENCY MEDICINE 2014;:61-

Has increased nursing competence in the ambulance services impacted on pre-hospital assessment and interventions in severe traumatic brain-injured patients?
Falk Ac, Alm A, Lindström V
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2014;22():20-

Ambulance personnel adherence to hygiene routines: still protecting ourselves but not the patient
Emanuelsson L, Karlsson L, Castrèn M, Lindström V
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine 2013;20(4):281-5

[Guidelines for prehospital care in severe head injuries are not followed. Big difference between the Scandinavian guidelines and the regional Swedish guidelines]
Falk Ac, Lindström V, Bergvall T, Castrén M
Lakartidningen 2012;109(17-18):882-3

Feasibility of a computer-assisted feedback system between dispatch centre and ambulances
Lindstrom V, Karlsten R, Falk Ac, Castren M
EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 2011;18(3):143-7

Implementation of a new emergency medical communication centre organization in Finland - an evaluation, with performance indicators
Lindstrom V, Pappinen J, Falk Ac, Castren M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & EMERGENCY MEDICINE 2011;:19-

End-tidal carbon dioxide monitoring during bag valve ventilation: the use of a new portable device
Lindstrom V, Svensen Ch, Meissl P, Tureson B, Castren M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF TRAUMA RESUSCITATION & EMERGENCY MEDICINE 2010;:49-

Visa alla publikationer

Map

View map

Alfred Nobels Allé 23, C4
Stockholm